Raport Specjalny Bezpieczeństwo: IMPAQ kdprevent™ – sprawdzona skuteczność w Banku Pocztowym

BANK 2016/04

Instytucje finansowe poszukują dziś sprawdzonych i efektywnych rozwiązań wspierających politykę zapobiegania różnego rodzaju fraudom. Firma IMPAQ oferuje platformę antyfraudową kdprevent™ - gotowe rozwiązanie dla instytucji finansowych, które kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych

Instytucje finansowe poszukują dziś sprawdzonych i efektywnych rozwiązań wspierających politykę zapobiegania różnego rodzaju fraudom. Firma IMPAQ oferuje platformę antyfraudową kdprevent™ - gotowe rozwiązanie dla instytucji finansowych, które kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych

Adam Kołodziej

Rozwiązanie monitoruje szerokie spektrum aktywności klientów i analizuje gromadzone informacje w celu zidentyfikowania i zablokowania działań o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających bezpieczeństwo instytucji. Obecnie na rynku obserwujemy coraz częściej podejmowanie prób wyłudzeń kredytowych. Specjaliści IMPAQ wraz z ekspertami z komórek bezpieczeństwa kilku banków opracowali rozwiązanie kdprevent™ Credit Fraud Detection (CFD), mające na celu ograniczenie ryzyka poprzez szybką weryfikację wniosków kredytowych i podjęcie decyzji automatycznej lub skierowanie sprawy do ręcznej weryfikacji. Rozwiązanie korzysta z baz informacji negatywnych dostępnych w banku oraz z zewnętrznych źródeł danych. Pozwala specjalistom od zapobiegania wyłudzeniom łatwo określić, jakiej weryfikacji mają podlegać poszczególne wnioski kredytowe. Można określić różne kroki weryfikacji w zależności od rodzaju produktu lub zawartości wniosku kredytowego. Jest możliwość działania w trybie on-line, bez zauważalnego opóźnienia dla istniejących procesów. System może działać także w trybie "bezinwazyjnym" dla monitorowanych systemów banku, tj. przetwarzać aplikacje kredytowe w trybie offline, bez wiedzy i technicznej integracji z monitorowanymi systemami.

Tomasz Imbiorowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Banku Pocztowym, podkreśla, że jego instytucja szukała systemu informatycznego zintegrowanego z procesem kredytowym banku, umożliwiającego analizę wniosków kredytowych pod kątem działań przestępczych, działającego w trybie rzeczywistym i analizującego wniosek na podstawie rozbudowanej analityki antyfraudowej z możliwością testowania i tworzenia samodzielnie reguł. - Dodatkowo kdprevent™ CFD ma możliwość rozszerzenia w przyszłości zakresu działania i wykorzystanie systemu w innych obszarach niż procesy kredytowe, a system antyfraudowy zbudowany jest pod wymagania polskich banków - daje możliwość współdzielenia know-how i dalszego rozwoju - dodaje Tomasz Imbiorowski.

Przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem CFD Bank Pocztowy miał rozwiązania oparte głównie na manualnych czynnościach i mechanizmach kontrolnych w procesie obsługi klienta. W miarę wzrostu skali działania banku takie podejście przestało się sprawdzać, ograniczając możliwości identyfikacji wszystkich podejrzanych transakcji i nie pozwalając na kompleksową, systemową analizę wolumenu wniosków kredytowych czy transakcji na rachunkach. Brak rozwiązań systemowych, w szczególności w procesach kredytowych przy ich rosnącym wolumenie sprzedaży, przekłada się zawsze na niewystarczającą efektywność procesów antyfraudowych oraz średnią skuteczność identyfikacji przypadków podejrzanych, a to ma bezpośrednie negatywne przełożenie na wyniki i wzrost ryzyka. Bank Pocztowy w ciągu ostatnich lat konsekwentnie wdraża rozwiązania organizacyjne i systemowe mające na celu podnoszenie efektywności procesu przeciwdziałania przestępstwom na szkodę banku oraz ograniczenie ryzyka przestępstw. - Wdrożenie systemu kdprevent™ CFD jest jednym z efektów realizowanej z sukcesem "Strategii rozwoju obszaru przeciwdziałania przestępczości na szkodę Banku Pocztowego S.A.", której podstawowymi celami są wdrożone systemowe, skalowalne i wydajne rozwiązania przeciwdziałające przestępstwom na szkodę banku i jego klientów - zauważa Tomasz Imbiorowski.

Wdrożenie

Wdrożenie w Banku Pocztowym było pierwszym komercyjnym wdrożeniem modułu Credit Fraud Detection. - System został uruchomiony produkcyjnie w ciągu siedmiu miesięcy od startu projektu wdrożeniowego. Zwykle tego rodzaju projekt to około 3-9 miesięcy od startu do uruchomienia produkcyjnego. Kluczowe etapy wdrożenia to ustalenie zakresu danych wymienianych z systemami banku, określenie strategii weryfikacji wniosków kredytowych, integracja z zewnętrznymi źródłami informacji, załadowanie danych inicjalnych - czyli przede wszystkim praca z danymi. Dla dostawcy kluczowe jest, by klientowi zależało na szybkim wdrożeniu. Bank Pocztowy wystawił zaangażowany zespół merytoryczny, który potrafił jasno określić potrzeby i sprawnie podejmował decyzje projektowe - mówi Dariusz Wojtas z firmy IMPAQ.

System jest zintegrowany z procesami kredytowymi banku i ma za zadanie analizę wniosków kredytowych pod kątem sytuacji podejrzanych w trybie rzeczywistym, bez negatywnego wpływu na czas obsługi wniosku. Jednocześnie ma możliwość stosowania analityki antyfraudowej dla dużych wolumenów danych w trybie offline, co jest niezwykle pożądane w analityce antyfraudowej. - Obecnie wykorzystujemy system do minimalizowania ryzyka oszustw kredytowych, niemniej w niedalekiej przyszłości jego możliwości zamierzamy wykorzystać również w innych obszarach działalności banku, do identyfikacji innych rodzajów przestępstw, jak np. przestępstwa zewnętrzne transakcyjne - dodaje Tomasz Imbiorowski. Po zakończeniu wdrożenia dalsze wsparcie ze strony IMPAQ świadczy zespół dedykowany rozwiązaniu Credit Fraud Detection. Produkt jest rozwijany w Polsce, co ułatwia zrozumienie potrzeb rodzimych klientów, pokrywa też potrzeby polskiego rynku bankowości.

Korzyści

Cechą charakterystyczną nakładów na Credit Fraud Detection jest szybki zwrot z inwestycji, który zawiera się w czasie od trzech do dziewięciu miesięcy. Doświadczenia firmy IMPAQ pokazują wskaźnik dla kredytów wypłaconych i potwierdzonych jako fraudy na poziomie: od 0,5 promila (minimum) do 1,5 promila (realnie) - dla kredytów gotówkowych oraz od 0,45 promila (minimum) do 1,35 promila (realnie) - dla kredytów hipotecznych. Wartości wskaźników pochodzą z instytucji finansowych działających na rynku polskim, prowadzących działalność z dobrze rozwiniętą siecią lokalnych oddziałów i biur. Eksperci i obserwacje wskazują, że wprowadzenie systemu wykrywającego fraudy powoduje spadek szkodowości o co najmniej 35 proc. Nie można zapomnieć o niematerialnych wartościach dodanych, którymi są m.in.: ujednolicenie zarządzania informacją negatywną, wsparcie procesów przetwarzania spraw (Case Management), wsparcie korespondencji z organami zewnętrznymi, łatwe określenie statusu procesowanych spraw i optymalizację ich zarządzaniem oraz klarowność i przejrzystość procedur detekcji, oraz zgłaszanych przez system alarmów i generowanych przypadków.

Jak mówi Tomasz Imbiorowski, dla Banku Pocztowego korzyścią jest bezpieczeństwo i posiadanie bardzo wydajnego narzędzia antyfraudowego o szerokich możliwościach analitycznych, które można wykorzystać nie tylko w procesach kredytowych, lecz również w procesach transakcyjnych. Od strony biznesowej skutkiem realizowanej polityki przeciwdziałania przestępstwom, a w szczególności wdrażanych przez bank rozwiązań systemowych, takich jak system kdprevent™, jest wyraźny spadek ryzyka przestępstw w roku 2015 i umacnianie marki Banku Pocztowego jako instytucji w sposób szczególny dbającej o bezpieczeństwo środków klienta.

bank.2016.04.foto.077.a.400xTomasz Imbiorowski
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Banku Pocztowym S.A.

Wybór systemu był poprzedzony kilkumiesięcznym szczegółowym postępowaniem przetargowym. Chcieliśmy rzetelnie i trafnie wybrać rozwiązanie, które będzie stosowane w banku w następnych latach. Obecnie wdrożyliśmy rozwiązanie dla największych wolumenowo produktów kredytowych i kończymy okres pilotażu, który pokazał, że system funkcjonuje sprawnie i jest wydajny. W kwietniu br. wdrażamy obsługę dla ostatnich produktów kredytowych i w ten sposób wnioski wszystkich produktów kredytowych banku będą analizowane przez system antyfraudowy kdprevent™ CFD. Dla komórki bezpieczeństwa banku rozwiązanie kdprevent™ CFD pozwala na zmianę optyki i inne podejście do realizacji dotychczasowych zadań, przejście na wyższy poziom stosowania analityki antyfraudowej. System jest elastyczny i pozwala na uruchamianie nowych funkcjonalności. Jednocześnie dostawca, firma IMPAQ, bardzo profesjonalnie podchodzi do rozwoju systemu i jest otwarta na nasze sugestie dotyczące jego ulepszania, co jest niezmiernie ważne w okresie powdrożeniowym. Dla banku najważniejsi są klienci, a dla nich efektywniejsza detekcja prób fraudów oznacza jeszcze większe podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i zdeponowanych środków.

 

 

Udostpnij artyku: