Raport Specjalny Bezpieczeństwo: IMPAQ kdprevent™ – sprawdzona skuteczność w Banku Pocztowym

BANK 2016/04

Instytucje finansowe poszukują dziś sprawdzonych i efektywnych rozwiązań wspierających politykę zapobiegania różnego rodzaju fraudom. Firma IMPAQ oferuje platformę antyfraudową kdprevent™ - gotowe rozwiązanie dla instytucji finansowych, które kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych

Instytucje finansowe poszukują dziś sprawdzonych i efektywnych rozwiązań wspierających politykę zapobiegania różnego rodzaju fraudom. Firma IMPAQ oferuje platformę antyfraudową kdprevent™ - gotowe rozwiązanie dla instytucji finansowych, które kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych

Adam Kołodziej

Rozwiązanie monitoruje szerokie spektrum aktywności klientów i analizuje gromadzone informacje w celu zidentyfikowania i zablokowania działań o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających bezpieczeństwo instytucji. Obecnie na rynku obserwujemy coraz częściej podejmowanie prób wyłudzeń kredytowych. Specjaliści IMPAQ wraz z ekspertami z komórek bezpieczeństwa kilku banków opracowali rozwiązanie kdprevent™ Credit Fraud Detection (CFD), mające na celu ograniczenie ryzyka poprzez szybką weryfikację wniosków kredytowych i podjęcie decyzji automatycznej lub skierowanie sprawy do ręcznej weryfikacji. Rozwiązanie korzysta z baz informacji negatywnych dostępnych w banku oraz z zewnętrznych źródeł danych. Pozwala specjalistom od zapobiegania wyłudzeniom łatwo określić, jakiej weryfikacji mają podlegać poszczególne wnioski kredytowe. Można określić różne kroki weryfikacji w zależności od rodzaju produktu lub zawartości wniosku kredytowego. Jest możliwość działania w trybie on-line, bez zauważalnego opóźnienia dla istniejących procesów. System może działać także w trybie „bezinwazyjnym” dla monitorowanych systemów banku, tj. przetwarzać aplikacje kredytowe w trybie offline, bez wiedzy i technicznej integracji z monitorowanymi systemami.

Tomasz Imbiorowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Banku Pocztowym, podkreśla, że jego instytucja szukała systemu informatycznego zintegrowanego z procesem kredytowym banku, umożliwiającego analizę wniosków kredytowych pod kątem działań przestępczych, działającego w trybie rzeczywistym i analizującego wniosek na podstawie rozbudowanej analityki antyfraudowej z możliwością testowania i tworzenia samodzielnie reguł. – Dodatkowo kdprevent™ CFD ma możliwość rozszerzenia w przyszłości zakresu działania i wykorzystanie systemu w innych obszarach niż procesy kredytowe, a system antyfraudowy zbudowany jest pod wymagania polskich banków – daje możliwość współdzielenia know-how i dalszego rozwoju – dodaje Tomasz Imbiorowski.

Przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem CFD Bank Pocztowy miał rozwiązania oparte głównie na manualnych czynnościach i mechanizmach kontrolnych w procesie obsługi klienta. W miarę wzrostu skali działania banku takie podejście przestało się sprawdzać, ograniczając możliwości identyfikacji wszystkich podejrzanych transakcji i nie pozwalając na kompleksową, systemową analizę wolumenu wniosków kredytowych czy transakcji na rachunkach. Brak rozwiązań systemowych, w szczególności w procesach kredytowych przy ich rosnącym wolumenie sprzedaży, przekłada się zawsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: