Raport specjalny: Consumer Price Index

BANK 2014/10

Wpływ sektora bankowego i ubezpieczeniowego na gospodarkę i całe społeczeństwo jest znaczący, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Regulatorzy nie zawsze biorą pod uwagę złożone relacje i powiązania wpływające na funkcjonowanie gospodarki jako całości.

BOHDAN SZAFRAŃSKI

Jak duże znaczenie ma stabilny, oparty na solidnych podstawach system finansowy mogliśmy się przekonać w 2008 r., gdy wybuchł kryzys, źródłem którego było udzielanie pożyczek hipotecznych przy wysokim ryzyku spłaty. Jego skala spowodowała, że wiele rządów zdecydowało się objąć ściślejszą kontrolą funkcjonowanie banków i instytucji ubezpieczeniowych. Miało to sens, bo nie zawsze mechanizmy wolnorynkowe są dostatecznie skuteczne. Komisja Nadzoru Finansowego, przygotowując Rekomendację U, chciała wzmocnić ochronę klientów korzystających z bancassurance. Uznała działania samoregulacyjne podejmowane przez Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń za niewystarczające do tego, by udało się zlikwidować nieprawidłowości. Choć wszyscy się zgadzają, że dotychczasowa pozycja klientów w relacjach z bankiem, a za jego pośrednictwem z ubezpieczycielem, wymagał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: