Raport specjalny: Consumer Price Index

BANK 2014/10

Wpływ sektora bankowego i ubezpieczeniowego na gospodarkę i całe społeczeństwo jest znaczący, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Regulatorzy nie zawsze biorą pod uwagę złożone relacje i powiązania wpływające na funkcjonowanie gospodarki jako całości.

Wpływ sektora bankowego i ubezpieczeniowego na gospodarkę i całe społeczeństwo jest znaczący, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Regulatorzy nie zawsze biorą pod uwagę złożone relacje i powiązania wpływające na funkcjonowanie gospodarki jako całości.

BOHDAN SZAFRAŃSKI

Jak duże znaczenie ma stabilny, oparty na solidnych podstawach system finansowy mogliśmy się przekonać w 2008 r., gdy wybuchł kryzys, źródłem którego było udzielanie pożyczek hipotecznych przy wysokim ryzyku spłaty. Jego skala spowodowała, że wiele rządów zdecydowało się objąć ściślejszą kontrolą funkcjonowanie banków i instytucji ubezpieczeniowych. Miało to sens, bo nie zawsze mechanizmy wolnorynkowe są dostatecznie skuteczne. Komisja Nadzoru Finansowego, przygotowując Rekomendację U, chciała wzmocnić ochronę klientów korzystających z bancassurance. Uznała działania samoregulacyjne podejmowane przez Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń za niewystarczające do tego, by udało się zlikwidować nieprawidłowości. Choć wszyscy się zgadzają, że dotychczasowa pozycja klientów w relacjach z bankiem, a za jego pośrednictwem z ubezpieczycielem, wymagała wzmocnienia, to niektóre z przyjętych rozwiązań mogą utrudnić klientom dostęp do kredytu i podnieść jego koszt. Należy zauważyć, że KNF wprowadziła ujednolicone standardy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, niezależne od kanału dystrybucji, by przeciwdziałać nieuzasadnionej przewadze konkurencyjnej podmiotów działających poza sektorem bankowym. Skutki nowych regulacji, choć pierwotną przyczyną ich powstania było uregulowanie bancassurance, obejmą całą branżę ubezpieczeniową. KNF oczekuje, że wytyczne zostaną wprowadzone do 31 marca 2015 r. Komisja oczekuje też, że oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń będą w odpowiednim zakresie przestrzegać postanowień wytycznych.

Ubezpieczenia znaczącym elementem wolnego rynku

Podstawą przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych jest mechanizm rozproszenia ryzyka i to, że dotyczą zdarzeń przyszłych. Podział dużych kosztów spowodowanych zdarzeniem wśród wielu ubezpieczonych umożliwia jednostkom dotkniętym stratami podnieść się po nich. Jednak wpływ ubezpieczeń na gospodarkę i społeczeństwo wykracza daleko poza straty jednostek. Np. w USA branża ubezpieczeniowa dysponuje aktywami przekraczającymi 1,5 bln dolarów i w 2013 r. zatrudniała prawie 2,4 mln osób. Większość z tych środków jest inwestowana w obligacje państwowe i lokalne miejskie, co wspiera finansowanie wielu projektów publicznych. Ubezpieczyciele inwestują środki w zakup akcji i obligacje, co jest źródłem kapitału dla przedsiębiorstw. Według danych za 2012 r. składka przypisana netto sektora ubezpieczeń w USA wyniosła około 1,27 mld dolarów, według szwajcarskiej Swiss Reinsurance Company składka przypisana ubezpieczeń na życie stanowiła 45 proc., a składki ubezpieczeń majątkowych 55 proc. Firmy amerykańskie kupują około jednej trzeciej wszystkich reasekuracji sprzedanych na świecie. Branża odprowadza też znaczą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: