Raport specjalny: E-windykacja podnosi wydajność

BANK 2013/02

Automatyzacja obsługi procesu windykacji jest szczególnie ważna, gdyż pozwala zwiększyć liczbę aktywnie obsługiwanych spraw. A co za tym idzie podnieść poziom odzyskanych należności.

Automatyzacja obsługi procesu windykacji jest szczególnie ważna, gdyż pozwala zwiększyć liczbę aktywnie obsługiwanych spraw. A co za tym idzie podnieść poziom odzyskanych należności.

Marcin Złoch

Rola oprogramowania komputerowego we wsparciu windykacji może być stosunkowo szeroka: od prostej kontroli terminów zapłaty wystawionych rachunków i faktur, po wymianę danych o wierzytelnościach i niepłacących kontrahentach z zewnętrznymi rejestrami dłużników np. Centralną Ewidencją Dłużników BIG InfoMonitor S.A. Dla instytucji podejmujących działania windykacyjne na dużą skalę zarządzanie tym procesem bez narzędzi informatycznych jest bardzo kosztowne.

– Oprogramowanie przede wszystkim automatyzuje i porządkuje proces windykacji. System pozwala odciążyć pracowników od standardowych i żmudnych działań, takich jak wysyłka powiadomień, tworzenie pism oraz monitorowanie upływających terminów. Za pomocą reguł biznesowych umożliwia określenie odpowiedniego sposobu postępowania wobec dłużnika poprzez selekcję i segmentację należności oraz wybór strategii windykacyjnej sprawy – informuje Mirosław Wnuk, dyrektor w biurze kontraktów w f irmie VSoft.

Człowiek jak automat

Automatyzacja obsługi procesu windykacji jest szczególnie ważna, gdyż pozwala zwiększyć liczbę aktywnie obsługiwanych spraw, a co za tym idzie podnieść poziom odzyskiwalności należności. Dzięki obsłudze przez system IT standardowych akcji windykacyjnych, pracownicy mogą skupić się na bardziej skomplikowanych przypadkach.

Liczby

37,03 mld zł To łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz Biuro Informacji Kredytowej na koniec września 2012 r. Kwota ta powiększyła się w czasie ostatnich trzech miesięcy o 950 mln zł. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 3 proc. w stosunku do czerwca 2012 r.

5,8 proc. Taki procent Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo.

Kluczową korzyścią z zastosowania systemu IT jest istotne podniesienie liczby spraw prowadzonych przez osoby zaangażowane przy kontroli należności. W zależności od etapu, możliwe jest obsłużenie do 5000 spraw miesięcznie przez jednego pracownika wspieranego w wielu aspektach przez automatyczne procesy. – Czynnikiem, który w ostatnich latach usprawnił procesy windykacji jest uruchomienie e-sądu. Oferowana przez nasz program, DEBT Manager, automatyzacja procesu komunikacji z e-sądem i integracja e-sądu z systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie przynosi olbrzymie korzyści zarówno co do czasu windykacji, jak i kosztów prowadzenia działań windykacyjnych – przekonuje Błażej Kwiatkowski, prezes firmy BAKK.

Celem wdrożenia systemu jest osiągnięcie konkretnych efektów. Są systemy tańsze, których rola polega w znaczącym stopniu na uporządkowaniu procesu. Są takie, które mają za zadanie istotnie usprawnić i zautomatyzować proces spływu należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: