Raport Specjalny: EUR/CHF – powolna deprecjacja franka do końca 2015 roku

Finanse i gospodarka

Opracowany przez nas model realnego kursu EUR/CHF wskazuje, że bieżący kurs równowagi tej pary walutowej znajduje się w przedziale 1,05 - 1,08. Z punktu widzenia równowag handlu zagranicznego szwajcarska gospodarka jest w stanie bez większych problemów utrzymywać swoją konkurencyjność   przy kursie EUR/CHF zbliżonym do parytetu. Utrzymywanie się kursu EUR/CHF powyżej poziomu parytetowego wynika z odziaływania równowag rynków giełdowego, długu oraz kredytowego.

Opracowany przez nas model realnego kursu EUR/CHF wskazuje, że bieżący kurs równowagi tej pary walutowej znajduje się w przedziale 1,05 - 1,08. Z punktu widzenia równowag handlu zagranicznego szwajcarska gospodarka jest w stanie bez większych problemów utrzymywać swoją konkurencyjność   przy kursie EUR/CHF zbliżonym do parytetu. Utrzymywanie się kursu EUR/CHF powyżej poziomu parytetowego wynika z odziaływania równowag rynków giełdowego, długu oraz kredytowego.

  • Stale poprawiające się saldo handlowe Szwajcarii oraz obawy o wzrost kosztów powstrzymywania aprecjacji franka wobec euro ze względu na rozszerzoną ekspansję ilościową EBC skłoniły Szwajcarski Bank Narodowy do zaprzestania obrony kursu 1,20 na parze EUR/CHF.
  • Aktualne rynkowe poziomu kursu EUR/CHF utrzymują się bez interwencji walutowych SNB.

  • Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA zmniejszają presję na aprecjację franka szwajcarskiego i tym samym prawdopodobieństwo dalszych interwencji SNB.
  • Do końca 2015 roku spodziewamy się powolnej deprecjacji kursu franka wobec euro w kierunku poziomu 1,08. 

Raport można pobrać tutaj.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: