Raport specjalny – finansowanie agrobiznesu: Niedocenione i rozwojowe

NBS 2017/04

Wieś i obszary wiejskie dokonały ostatnimi laty postępu tyleż spektakularnego, co nieobecnego w powszechnej świadomości. Modernizacja rolnictwa i przetwórstwa, zmiana warunków pracy i życia na obszarach wiejskich to, obok funduszy europejskich, efekt woli i determinacji lokalnych społeczności.

Wieś i obszary wiejskie dokonały ostatnimi laty postępu tyleż spektakularnego, co nieobecnego w powszechnej świadomości. Modernizacja rolnictwa i przetwórstwa, zmiana warunków pracy i życia na obszarach wiejskich to, obok funduszy europejskich, efekt woli i determinacji lokalnych społeczności.

Nie byłyby one możliwe, gdyby nie zgodne współdziałanie kolejnych rządów, samorządów różnych szczebli, związków i organizacji rolników, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, przedsiębiorców i producentów rolnych, wreszcie banków spółdzielczych, które oprócz kredytowania działalności gospodarczej, w tym pozarolniczej, wspierają ochotnicze straże pożarne, LZS-y, KGW, lokalne grupy działania, słowem wszystkie te podmioty, które tworzą kapitał społeczny w małych ojczyznach.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że wieś i obszary wiejskie to 69% powierzchni kraju, 25% ludności czynnej zawodowo, to tam wreszcie trafia gros środków finansowych w ramach polityki spójności, której Polska jest głównym beneficjentem. To one alokowane w ramach PROW, a nie dopłaty obszarowe, zmieniają dzisiaj warunki życia i pracy na wsi. Jak wielki to potencjał i jak ważna dziedzina ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: