Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Jest się czym pochwalić

BANK 2018/12

Relacje JST i sektora bankowego są wielostronne i wieloletnie. Odnowienie demokratycznego mandatu przez lokalnych włodarzy to naturalna okazja do podsumowania dotychczasowych efektów współpracy i zdefiniowania wyzwań, jakie niesie przyszłość – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Maciejem Małkiem.

Raport Specjalny

Relacje JST i sektora bankowego są wielostronne i wieloletnie. Odnowienie demokratycznego mandatu przez lokalnych włodarzy to naturalna okazja do podsumowania dotychczasowych efektów współpracy i zdefiniowania wyzwań, jakie niesie przyszłość – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Maciejem Małkiem.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce – wydarzenia niezwykle ważnego z punktu widzenia mieszkańców naszego kraju, bo dzięki zmianom, jakie się wtedy dokonały, Polacy zyskali większą możliwość kształtowania swojego najbliższego otoczenia. Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom w sprawie warunków ich życia. Wypełniły się więc zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące nie tylko decentralizacji władzy, ale też zasady pomocniczości, umocowując samorząd w ustroju naszego kraju.

Mimo iż reforma ta nie była pozbawiona błędów, dziś śmiało możemy powiedzieć, że dopełniała rozpoczęty wcześniej proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Możliwość bezpośredniego wyboru władz swoich wspólnot lokalnych pozwoliła mieszkańcom poczuć, że mają wpływ na coś, co określamy dobrem publicznym, że są współodpowiedzialni za to, co się wokół nich dzieje. Dokonując wyboru władz, mieszkańcy zaczęli mieć również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: