Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków – ZUI Novum | Hurtownia danych jako odpowiedź na potrzebę efektywnego i zautomatyzowanego zarządzania zbiorami danych w banku spółdzielczym

BANK 2021/05

Dane są sercem i najważniejszym aspektem funkcjonowania banku. Kluczową cechą prawidłowego nad nimi nadzoru jest możliwość ich łatwego pozyskiwania z systemu, analizy czy agregacji. Szybki dostęp do niezbędnych danych pozwala bankowi błyskawicznie zorientować się w sytuacji finansowej, dokonać analizy korzyści z ofertowanych klientom produktów i usług. Jednocześnie, w dobie stale rozszerzających się wymogów dotyczących sprawozdawczości obowiązkowej, stanowi skuteczne narzędzie pozwalające optymalnie zarządzać czasem pracy analityków banku.

Dane są sercem i najważniejszym aspektem funkcjonowania banku. Kluczową cechą prawidłowego nad nimi nadzoru jest możliwość ich łatwego pozyskiwania z systemu, analizy czy agregacji. Szybki dostęp do niezbędnych danych pozwala bankowi błyskawicznie zorientować się w sytuacji finansowej, dokonać analizy korzyści z ofertowanych klientom produktów i usług. Jednocześnie, w dobie stale rozszerzających się wymogów dotyczących sprawozdawczości obowiązkowej, stanowi skuteczne narzędzie pozwalające optymalnie zarządzać czasem pracy analityków banku.

Czym jest Hurtownia Danych Novum?

Hurtownia Danych Novum to system klasy Business Intelligence i zintegrowany moduł analityczny systemu Novum Bank. Został zaprojektowany z myślą o łatwym i szybkim dostępie do wszelkich danych analitycznych banku. Umożliwia zarówno ich przegląd, jak i konstruowanie dowolnych agregatów analitycznych (kostek). Dzięki temu zachowują pełną historię każdej z wartości składowych, celem wstecznej weryfikacji zmiany. Wbudowane mechanizmy typu Dig Deep pozwalają w kilku kliknięciach przejść z dowolnej pozycji agregatu czy wykresu, do danych źródłowych systemu, co znacząco usprawnia procesy weryfikacji.

Hurtownia Danych Novum jest modułem w pełni zautomatyzowanym. Istotne dla sprawozdawczości obowiązkowej cechy bazują na wartościach definiujących produkty, które są analogiczne w pozostałych modułach systemu Novum. To pozwala, z jednej strony, na dystrybucję przez firmę rozwiązań kompletnych – niewymagających konfiguracji produktowych, z drugiej zaś, na budowanie samodzielnych agregatów.

Opracowane mechanizmy pozwalają przeglądać dane w jednym miejscu oraz wspierają przygotowanie sprawozdawczości aSISt. Moduł wykorzystywany jest do przygotowania cyklicznych sprawozdań wymaganych przez regulatorów, pozwalając na znaczną redukcję czasu i usprawnienie pracy.

Moduł Hurtownia Danych Novum magazynuje dane z wielu obszarów pracy banku, począwszy od podstawowego systemu księgowego, danych zabezpieczeń, danych klientów, bankowości internetowej i mobilnej. Wkrótce do tego zestawu dołączą obszary danych kartowych, systemu obiegu dokumentów Novum EOD oraz dane systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Błyskawiczny dostęp do informacji

Rozwiązanie dysponuje zaawansowanymi mechanizmami generacji dowolnych raportów, bazujących na oprogramowaniu MS Office/Libre Office. Umożliwia to bankom wygodną i znaną formę edycji raportu, ale również wspomaga automatyczne wypełnianie ankiet od zewnętrznych podmiotów, tj. zrzeszenia czy KNF. W identyczny sposób banki mogą tworzyć dla siebie wszelkie inne analizy marketingowe, oceny pracownicze czy analizy produktów bankowych.

Największym atutem nowego modułu systemu Novum Bank jest błyskawiczny dostęp do danych systemowych, które dodatkowo mogą pochodzić z różnych okresów sprawozdawczych. Posiadanie tego modułu pozwala nam zaoszczędzić czas, który był dotychczas potrzebny na długotrwałe analizy i kalkulacje. Dzięki szybkiemu i dokładnemu przedstawieniu danych moduł Hurtowni wykorzystywany jest do sporządzania sprawozdań FINREP, rocznego sprawozdania finansowego oraz innych bieżących analiz w banku. Nowy moduł okazał się narzędziem, które w znaczny sposób poprawiło szybkość i efektywność pracy. Pragniemy zarekomendować Hurtownię Danych Novum wszystkim bankom, którym zależy na szybkim i sprawnym procesie analizowania i sprawozdawczości – podkreśla Wojciech Wolski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.

Hurtownia Danych Novum jest kolejnym produktem w portfolio Zakładu Usług Informatycznych NOVUM, dzięki któremu bank spółdzielczy zyskuje narzędzie wspierające politykę zarządzania i funkcjonowania banku. Istotną cechą i wartością Hurtowni Danych Novum jest jej ciągły rozwój, dzięki aktywnemu udziałowi użytkowników w procesie jej tworzenia.

Źródło: Zakład Novum
Udostępnij artykuł: