Raport Specjalny | Forum Technologii Bankowych | Szczepionka na koronawirusa?

BANK 2021/04

Właściwie przeprowadzona cyfryzacja instytucji finansowej powinna przynieść wymierne profity, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. Zasadę tę potwierdził czas niełatwej próby dla sektora bankowego, jakim niewątpliwie jest obecna sytuacja pandemiczna i będące jej efektem otoczenie niskich stóp procentowych.

Fot. leremy/stock.adobe.com

Właściwie przeprowadzona cyfryzacja instytucji finansowej powinna przynieść wymierne profity, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. Zasadę tę potwierdził czas niełatwej próby dla sektora bankowego, jakim niewątpliwie jest obecna sytuacja pandemiczna i będące jej efektem otoczenie niskich stóp procentowych.

Obecny kryzys uwypuklił problemy, z jakimi już wcześniej zmagały się banki i które nie znikną wraz z opanowaniem wirusa. Problem niskich stóp procentowych był znany co najmniej od pięciu lat, choć nie osiągały one aż tak rekordowego poziomu. Wszystko też wskazuje, że w kolejnych latach nie powinniśmy liczyć na ich gwałtowną aprecjację. Zjawiskiem, które nie pojawiło się wraz z pandemią, jest też tzw. tsunami regulacyjne czy spór wokół kredytów denominowanych i indeksowanych do szwajcarskiej waluty.

Do tego dochodzą oczywiście wyzwania specyficzne dla obecnego kryzysu, jak choćby przyspieszenie rozwoju kanałów online czy płatności bezgotówkowych, jednak i te trendy były wyznacznikiem ewolucji sektora także i w latach minionych. Właśnie w tym kontekście kryzys najsilniej uświadomił wszystkim, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki jest wdrażanie rozwiązań cyfrowych. I nie chodzi tu wyłącznie o oszczędności, ale niekiedy wręcz o możliwość funkcjonowania w hybrydowych modelach pracy.

Czym jest dojrzałość cyfrowa?

To określenie, które pojawiło się wraz z gospodarką cyfrową i przemysłem 4.0, zyskuje coraz większą popularność, nie ma jednak jeszcze dokładnej definicji, czym taka dojrzałość powinna być. Jedną z propozycji przedstawili Georg Westerman, Didier Bonnet i Andrew McAfee w artykule „The Nine Elements of Digital Transformation” opublikowanym w „MIT Sloan Management Review” 7 stycznia 2014 r. Według ich definicji „dojrzałość cyfrowa” oznacza integrację operacji organizacyjnych, kapitału ludzkiego i procesów cyfrowych.

Nieco inne wytłumaczenie przedstawił Alberto Dominguez, który stwierdził, iż dojrzałość cyfrowa jest ostatnim etapem cyfrowej transformacji, do której dążą firmy. Podmioty, którym udało się osiągnąć ten etap, uzyskały ważne usprawnienia w funkcjonowaniu, zwiększyła się także satysfakcja ich klientów.

Generalnie transformacja cyfrowa stanowi obecne temat ożywionych dyskusji w środowisku naukowym. Jim Marous, współwydawca „The Financial Brand” i dyrektor generalny „Digital Banking Report” w artykule „Najważniejsze trendy transformacji bankowości cyfrowej na 2021 r.” zauważył, że przyspieszenie tego procesu nastąpiło w całym ekosystemie finansowym, choć nie było ono wystarczająco szybkie, a do jego zakończenia droga bardzo daleka. Analizy dotyczące przemian w obszarze bankowości cyfrowej wykazały, że instytucje finansowe zajęł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: