Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: MiFID II – wybrane wyzwania wdrożeniowe dla sektora bankowego

BANK 2016/03

Wszystko wskazuje na to, że fundamentalna zmiana jednego z unijnych filarów prawnych regulujących rynek usług finansowych opóźni się o rok. Komisja Europejska na początku lutego zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie wymogów pakietu MiFID II na styczeń 2018 r.

Wszystko wskazuje na to, że fundamentalna zmiana jednego z unijnych filarów prawnych regulujących rynek usług finansowych opóźni się o rok. Komisja Europejska na początku lutego zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie wymogów pakietu MiFID II na styczeń 2018 r.

Andrzej Gałkowski

Mateusz Kuzioła

Status regulacyjny pakietu MiFID II oraz MiFIR, czyli odpowiednio dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych mają zastąpić obowiązującą dyrektywę MiFID, która stanowi jeden z kluczowych elementów ram prawnych, regulujących świadczenie usług inwestycyjnych i funkcjonowanie rynków finansowych. Wśród najważniejszych przyczyn potrzeby nowej regulacji wskazuje się przede wszystkim na misselling (niedostosowanie świadczonych usług do poziomu wiedzy i doświadczenia oraz potrzeb i profilu ryzyka klienta), brak transparentności na rynku OTC, przekazywanie inwestorom niewystarczających informacji (asymetria informacyjna) czy ograniczenie nadmiernej spekulacji zagrażającej bezpieczeństwu rynków finansowych.

Andrzej Gałkowski
Partner w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i regulacyjnym w KPMG w Polsce

W związku z wejściem w życie nowych przepisów podmioty objęte wymogami czeka skomplikowany proces dostosowawczy, obejmujący zmiany dotychczasowych modeli biznesowych, strategii sprzedaży produktów finansowych czy działalności na rynkach finansowych, a wyzwanie będzie tym większe, że tekstom dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR towarzyszyć będą tysiące stron aktów delegowanych, standardów technicznych (tzw. RTS i ITS), lokalnej transpozycji oraz wytycznych interpretacyjnych. Implementacja nowych wymogów obejmować będzie nie tylko dostosowanie procesów i dokumentacji, ale także decyzje strategiczne czy zmiany w rozwiązaniach IT.

Podmioty objęte nowymi wymogami zyskają prawdopodobnie więcej czasu, ponieważ tekst poprawek do dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR, który KE przedłożyła 10 lutego 2016 r. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, przesuwa wejście w życie całego pakietu na styczeń 2018 r. Na podstawie dotychczasowych deklaracji przedstawicieli obu instytucji unijnych można przypuszczać, że przychylą się one do propozycji Komisji Europejskiej.

Mateusz Kuzioła
Executive consultant w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i regulacyjnym w KPMG w Polsce

Dostosowanie się do nowych wymogów w pierwotnie przewidzianym terminie (do stycznia 2017 r.), z uwagi na szeroki zakres wprowadzanych zmian, stanowiłoby duże wyzwanie dla uczestników rynku, tym bardziej że opóźnia się przyjęcie aktów delegowanych i standardów technicznych, a w wielu państwach członkowskich prace nad przygotowaniem przepisów transponują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: