Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Jednolity Plik Kontrolny Czy twoja instytucja jest gotowa na zmiany?

BANK 2016/03

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 1649) zmiany przewidują zastosowanie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zgodnie z artykułem 193a ordynacji podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (czyli de facto wszystkie instytucje finansowe) będą zobligowani do przekazywania na żądanie organom podatkowym całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w ujednoliconej formie elektronicznej w postaci pliku o odpowiedniej strukturze logicznej (standard XML). Co zrobić, aby dobrze przygotować się do tych zmian? Na to pytanie odpowiadam w dalszej części artykułu.

Grzegorz Sroka
Architekt rozwiązań biznesowych, VSoft SA

Mając na uwadze fakt, że 1 lipca jest nieprzekraczalnym terminem, po którym nowe regulacje podatkowe zaczną obowiązywać, należy już teraz zacząć prace nad dostosowaniem obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych lub budową dedykowanego systemu do automatyzacji procesu tworzenia plików w formacie zgodnym z JPK

Cel wprowadzenia nowych regulacji

Według szacunków przygotowywanych przez firmy doradcze, luka w VAT, czyli różnica pomiędzy tym, co powinno wpłynąć z tego podatku do budżetu państwa, a tym, co faktycznie do niego wpływa, w 2015 r. wyniosła ponad 50 mld zł, co stanowi około 3 proc. PKB i jest najwyższa w historii. Wpływy z podatku VAT są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: