Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Oszczędności szukanie na zewnątrz

BANK 2016/03

Z outsourcingu korzystają wszystkie banki. I niewykluczone, że będą to korzystanie rozszerzać. Z korzyścią dla podstawowej działalności i jej wyników.

Z outsourcingu korzystają wszystkie banki. I niewykluczone, że będą to korzystanie rozszerzać. Z korzyścią dla podstawowej działalności i jej wyników.

Przemysław Szubański

Pojawił się w Prawie bankowym w 2004 r. Przydał się – już w roku następnym korzystało z niego trzy czwarte banków, a większa część pozostałych do tego się przymierzała. Obecnie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że wszystkie banki komercyjne korzystają z outsourcingu, a i spółdzielcze na pewno nie są w tyle.

Niepewny początek

Outsourcing to powierzanie przez firmę pewnych czynności podmiotom zewnętrznym. W przypadku banków jednak powierzanie wykonywania czynności w ramach działalności bankowej budziło sporo wątpliwości. Trzeba było precyzyjnego określenia zasad takich działań, z uwagi na ochronę interesów klientów, tajemnicy bankowej, a wreszcie samych banków przed nadmiernym ryzykiem operacyjnym. A zaczęły one intensywnie korzystać z outsourcingu, ze względu przede wszystkim na możliwość obniżenia kosztów.

Na dodatek pojawił się problem prawny: nie było pewności co do klasyfikacji umów z zewnętrznymi wykonawcami. Czy dla banku outsourcingiem w rozumieniu Prawa bankowego jest sprzątanie? Nie, ale były inne czynności, co do których banki miały wątpliwości. Na dodatek zaczęły zwracać uwagę, że zmodyfikowane przepisy nie do końca przystają do realiów bankowych. W efekcie od października 2011 r. obowiązuje nowa regulacja, która – poza uściśleniem zakresu outsourcingu, rozszerzeniem jego możliwości – zdejmuje z banków obowiązek każdorazowego powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze powierzenia jakichś działań firmie zewnętrznej. Od pięciu lat muszą to robić w przypadku wystąpienia tzw. podoutsourcingu (czyli podwykonawstwa). Nie znaczy to, że KNF nie kontroluje umów: banki muszą je ewidencjonować i przedstawiać na żądanie komisji.

Powierzenie działalności firmie zewnętrznej nie oznacza, że bank nie odpowiada za jej czyny. Jak podkreśla KNF w swojej Rekomendacji M: „Przekazanie przez bank podmiotowi zewnętrznemu czynności istotnych dla działalności bankowej nie wiąże się z przeniesieniem odpowiedzialności za ich wykonanie. Wobec klienta i nadzoru bankowego bank odpowiada za czynności zlecone tak jakby sam je wykonywał”.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: