Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Albo przewalutowanie, albo dywidenda

BANK 2017/03

Coś za coś. Ustawy dotyczącej przymusowego przewalutowania kredytów walutowych nie będzie, za to część banków nie wypłaci posiadaczom akcji udziału w zyskach. „Jeśli akcjonariusze znów nie dostaną dywidend, to wcześniej czy później zmuszą zarządy banków do odejścia od kredytów frankowych” – twierdzą eksperci.

Coś za coś. Ustawy dotyczącej przymusowego przewalutowania kredytów walutowych nie będzie, za to część banków nie wypłaci posiadaczom akcji udziału w zyskach. „Jeśli akcjonariusze znów nie dostaną dywidend, to wcześniej czy później zmuszą zarządy banków do odejścia od kredytów frankowych” – twierdzą eksperci.

Igor Lagenda

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego banki działające w Polsce wciąż muszą się liczyć z podwyższonym poziomem ryzyka. „Wpływ na to mają między innymi wynik czerwcowego referendum dotyczącego dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz wynik grudniowego referendum konstytucyjnego we Włoszech” – podała w grudniu ub. r. KNF, zalecając instytucjom finansowym utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmacnianie.

KNF zarekomendowała, żeby dywidendę mogły wypłacić jedynie te banki, które spełnią wszystkie poniższe kryteria:

 • nie realizują programu naprawczego;
 • zostały ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej; ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5;
 • posiadają dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 • posiadają współczynnik kapitału T1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.:– banki OSII posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) wyższy od 13,25% + 75% add-on + bufor OSII;
  – pozostałe banki komercyjne posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) wyższy od 11,25% + 75% add-on;
 • posiadają łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż: 13,25% + add-on + bufor OSII.

Nadzór zalecił, żeby banki spełniające powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego zysku. 100% z wypracowanego zysku mogłyby wypłacić jedynie banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa, tj.:

 • banki OSII – posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25% + add-on + bufor OSII;
 • pozostałe banki komercyjne – posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 14,25% + add-on.

Obowiązkowa korekta

Instytucje najbardziej uwikłane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych musiałyby, zgodnie z rekomendacją KNF, skorygować stopę wypłaty dywidendy, opierając się na dwóch dodatkowych kryteriach:

Wielkość korekty w zależności od portfela kredytów walutowych
KRYTERIUM 1

 • banki z udziałem powyżej 10%
  – korekta stopy dywidendy 20%.
 • banki z udziałem powyżej 20%
  – korekta stopy dywidendy 30%.
 • banki z udziałem powyżej 30%
  – korekta stopy dywidendy 50%.

KRYTERIUM 2

 • banki z udziałem powyżej 20%
  – korekta stopy dywidendy 30%.
 • banki z udziałem powyżej 50%
  – korekta stopy dywidendy 50%.

Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności sektora niefinansowego. Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007– 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku wejścia ustawy frankowej) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Nadzór podkreśla, że każdy bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich, każdorazowo jeśli zamierza wypłacić dywidendę, musi zgłosić ten fakt KNF, która oceni, czy ten może to zrobić, czy nie. „O zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy” – przypomniała KNF. Komisja zwróciła uwagę, że przyjęcie ustawy, która miałaby rozwiązać problem kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, będzie dla banków bardzo dużym obciążeniem. Może ona znacząco obniż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: