Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bruksela uzupełnia Bazyleę III

BANK 2017/03

Pod koniec 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet regulacji do wdrożenia w ramach unii bankowej. Ich celem „jest konieczność dalszego wzmacniania odporności banków”. Inicjatywa opiera się na już obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu uzupełnienie regulacji wprowadzonych po kryzysie 2008–2009. Banki działające w Polsce mogą na zmianach skorzystać.

Justyna Patynowska

„Chodzi o to, aby ramy regulacyjne uwzględniały wszelkie wyzwania, wciąż stojące na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej, gwarantując jednocześnie, że banki nadal będą mogły wspierać gospodarkę realną” – zapowiada Komisja Europejska. I zapewnia, że docenia rolę banków w finansowaniu gospodarki, wspieraniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i to, że są głównym źródłem finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Nowe propozycje mają na celu uzupełnienie programu już wdrożonych reform poprzez uwzględnienie pewnych nieuregulowanych dotychczas kwestii, które mają zasadnicze znaczenie dla dalszego zwiększania zdolności banków do przetrwania ewentualnych wstrząsów. Propozycje te są dopracowaniem niektórych elementów ram regulacyjnych tam, gdzie jest to niezbędne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: