Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Koniec spowolnienia Inwestycje idą w ruch

BANK 2017/03

Koniec spowolnienia w Polsce. Inwestycje odżyją dzięki unijnemu programowi spójności, a Program 500+, który jeszcze do niedawna miał być kulą u nogi i ciążyć polskiej gospodarce, stanie się jednym z najważniejszych jej kół zamachowych. Ekonomiści z niepokojem patrzą jedynie na rozwój sytuacji międzynarodowej.

Koniec spowolnienia w Polsce. Inwestycje odżyją dzięki unijnemu programowi spójności, a Program 500+, który jeszcze do niedawna miał być kulą u nogi i ciążyć polskiej gospodarce, stanie się jednym z najważniejszych jej kół zamachowych. Ekonomiści z niepokojem patrzą jedynie na rozwój sytuacji międzynarodowej.

„Mieliśmy rację co do ryzyka politycznego w Polsce w 2016 r.: nie doszło do jego eskalacji, momentum protestów społecznych wygasło, nie zrealizowała się też większość ryzyk legislacyjnych (zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ustawa frankowa została znacząco okrojona)” – tak rozpoczyna się prognoza dla Polski autorstwa analityków mBanku. Pierwsza, która zapowiedziała przyspieszenie polskiej gospodarki w 2017 r. i jak dotychczas jedna z najbardziej optymistycznych, zakładająca, że polska gospodarka urośnie do końca roku o 3,4%.

Niedługo po niej pojawiły się kolejne opracowania, które zapowiadają, że PKB Polski sięgnie powyżej 3%. Prognozy podwyższył bank Citi Handlowy z 2,9 do 3,1%, Credit Agricole – z 3 do 3,3% oraz Plus Bank, który przewiduje, że PKB zamiast o 3% wzrośnie o 3,2%. Najlepszy wynik zakładają ekonomiści BZ WBK, którzy prognozują, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,5%

„Polska wciąż osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizo-wany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich”.

„Prognozujemy, że wzrost PKB przyśpieszy z 2,6% rok do roku w II poł. 2016 r. do 3,5% rok do roku w IV kw. 2017 r. Uważamy, że ryzyko przyśpieszenia wzrostu płac jest najwyższe od 2–3 lat. Seria przyśpieszeń wskaźnika CPI będzie kontynuowana, sięgając ok. 2% rok do roku w I kw. 2017 r.” – czytamy w raporcie BZ WBK.

Analitycy ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że rynek oczekuje szybszej decyzji o zacieśnianiu polityki pieniężnej, niż wynikałoby to z zapowiedzi władz monetarnych. „RPP stoi na stanowisku, że powinna odłożyć podwyżki stóp procentowych do 2018 r., ale rynkowe oczekiwania mogą być bardziej agresywne” – wskazują. W ich ocenie odbicie wzrostu gospodarczego kraju, dobra fiskalna pozycja i konstruktywne stanowisko agencji ratingowych stwarza pozytywną perspektywę dla Polski.

Inwestycje podbiją PKB o 1%

Ekonomiści mBanku źródeł przyspieszenia upatrują w inwestycjach. Pod koniec ub.r. twierdzili co prawda, że w I kw. 2017 r. ich dynamika piąty raz z rzędu będzie ujemna, ale teraz zapowiadają, że przestaną maleć, a w kolejnych kwartałach będą rosły nawet o 7%. I wskazują na poprawę koniunktury w budownictwie.

Optymizm analityków Credit Agricole i Plus Banku wynika z bardzo dobrego styczniowego odczytu PMI. Ich zdaniem, kołem zamachowym PKB będą eksport i inwestycje. Francuski bank spodziewa się tempa wzrostu eksportu o 10,2% w 2017 r. wobec 7,5% w ub.r.., co od razu znalazło odbicie w przewidywaniach dotyczących inwestycji.

„Wsparciem dla naszego scenariusza są dane o wnioskach o płatności w ramach unijnej perspektywy 2014–2020, wskazujące na silne zwiększenie absorpcji środków unijnych w IV kw. 2016 r. Ze względu na silniejsze niż wcześniej ich wykorzystanie zakładaliśmy ożywienie w eksporcie i podnieśliśmy naszą prognozę dynamiki inwestycji (do 5,3% w 2017 r. wobec -5,5% w 2016 r.)” – podał Credit Agricole.

Obserwacje banków dotyczące inwestycji potwierdza resort rozwoju. W opinii wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, nakłady współfinansowane przez UE mogą zwiększyć dynamikę wzrostu gospodarczego w 2017 r. o blisko jeden punkt procentowy. W latach 2018–2019 może to być jeszcze więcej, bo około półtora punktu rocznie.

– Wydaje mi się, że to jest realne, bo chcemy podpisać umowy na połowę wszystkich dostępnych środków. Oczywiście nie wszystkie będą miały swoje odbicie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: