Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Rewolucja z dwuletnim odroczeniem

BANK 2017/03

Ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej, konieczność jej uwzględniania już na etapie projektowania systemów korzystających z tego rodzaju zasobów oraz obowiązek dokonywania analizy istniejących i potencjalnych ryzyk przez administratorów danych – takie rozwiązania przewidują nowe unijne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Karol Jerzy Mórawski

Pierwszym w historii Wspólnoty Europejskiej aktem prawnym regulującym w kompleksowy sposób zasady ochrony danych osobowych była Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W maju przyszłego roku regulacja ta przejdzie bezpowrotnie do historii. Jej miejsce zajmą dwa nowe akty prawne, z których kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw będzie miało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. rozporządzenie GDPR – General Data Protection Regulation). Drugi z przyjętych przez unijnego ustawodawcę przepisów, czyli dyrektywa o numerze 2016/680/WE, znajdzie zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: