Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Niełatwe życie małych i średniaków

BANK 2018/03

Próbą odpowiedzi na to pytanie było pierwsze spotkanie elitarnego grona eks– Nowa akcja kredytowa banków powinna zostać zwolniona z podatku bankowego, by mogła lepiej służyć rozwojowi inwestycji i absorbcji środków unijnych – przekonuje prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Próbą odpowiedzi na to pytanie było pierwsze spotkanie elitarnego grona eks– Nowa akcja kredytowa banków powinna zostać zwolniona z podatku bankowego, by mogła lepiej służyć rozwojowi inwestycji i absorbcji środków unijnych – przekonuje prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Joanna Patyńska

-Nałożenie na banki dodatkowego podatku bankowego niejako penalizuje ten rodzaj działalności i jest dla banków dodatkowym ciężarem. Widząc potrzebę rozwoju akcji kredytowej, w szczególności finansowania programów inwestycyjnych, a także programów związanych z absorbcją środków unijnych, uważamy, że można by przyjąć następującą strategię: pozyskiwane środki do budżetu z tytułu dodatkowego podatku bankowego pozostałyby na dotychczasowym poziomie, natomiast nadwyżka nowej akcji kredytowej byłaby (od podatku) uwolniona – wyjaśnia prezes ZBP. Zastrzega przy tym, że banki nie chcą pomniejszenia wpływów na realizację programów społecznych, ale myślą o zwiększeniu udziału w polskim produkcie krajowym brutto komponentu inwestycyjno-rozwojowego.

MŚP będzie trudniej o kredyt

Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że banki w naszym kraju w IV kw. 2017 r. odczuły wzrost popytu jedynie w segmencie kredytów długoterminowych dla MŚP i w związku z tym planują zaostrzenie polityki kredytowej.

Dodajmy, że ubiegły kwartał był kolejnym z rzędu, w którym banki zaostrzyły niektóre warunki polityki kredytowej. Z danych NBP wynika, że banki zwiększyły oczekiwania dotyczące wymaganych zabezpieczeń i kontynuowały zwiększanie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jednocześnie niektóre zmniejszyły marżę kredytową, a ponadto niektóre z nich wskazały na zaostrzenie innych czynników niewskazanych w ankiecie, m.in. obniżenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu PD.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w IV kw. 2017 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (np. budownictwo) oraz czynnikami nieuwzględnionymi w ankiecie, m.in. istotnym wzrostem ryzyka dla części klientów.

„Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji, wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego, zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami oraz na finansowanie związane z restrukturyzacją długu. W opinii niektórych banków do wzrostu popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa przyczyniły się również inne czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. możliwość skorzystania z dotacji z programów pomocowych UE” – podał NBP.

Pozytywny wyjątek: de minimis

Z danych udostępnionych niedawno przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika, że bardzo dobre efekty przynosi program gwarancji de minimis: „Efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w programie, przełożyły się bezpośrednio na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Szacujemy, że m.in. za jego sprawą od początku trwania programu do końca I kw. 2017 r. w gospodarce pojawiło się 20,2 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 18,7 mld zł stanowił kredyt obrotowy), który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego” – podał BGK w raporcie „...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: