Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2019. XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK: Liderzy polskiej bankowości w czasach konsolidacji

BANK 2019/07

Już po raz dwudziesty czwarty przedstawiciele wyróżniających się na polskim rynku instytucji finansowych odebrali wyróżnienia, przyznane przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”. Wzorem poprzedniej edycji rankingu, również i w tym roku organizatorzy zdecydowali się na kontynuację zmian w zasadach wyłaniania laureatów. To odpowiedź na dynamiczną ewolucję, jakiej na przestrzeni ostatnich miesięcy podlegał polski sektor bankowy.

Od lewej: prowadząca Galę Beata Tadla; Artur Sikora, dyrektor z Santander Banku Polska SA; Piotr Utrata, dyrektor z ING Banku Śląskiego SA; Tomasz Pol, dyrektor z Banku Millennium SA; Waldemar Zbytek, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości; Małgorzata Kamińska, dyrektor z BNP Paribas Banku Polska SA; Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Banku Polska SA; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP; Jacek Iljin, dyrektor z mBanku SA; Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego SA; Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao SA; Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu BPS SA; Piotr Piłat, dyrektor z SGB-Banku SA; Grzegorz Oszast, dyrektor z PKO Banku Polskiego SA; Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Już po raz dwudziesty czwarty przedstawiciele wyróżniających się na polskim rynku instytucji finansowych odebrali wyróżnienia, przyznane przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”. Wzorem poprzedniej edycji rankingu, również i w tym roku organizatorzy zdecydowali się na kontynuację zmian w zasadach wyłaniania laureatów. To odpowiedź na dynamiczną ewolucję, jakiej na przestrzeni ostatnich miesięcy podlegał polski sektor bankowy.

Odejście od dotychczasowej koncepcji wyróżniania największych instytucji finansowych na polskim rynku podyktowane było postępującą konsolidacją sektora bankowego, wskutek której niewielkie banki komercyjne sukcesywnie znikają z rynku, stając się częścią finansowych gigantów. Pojawiły się też nowe kategorie zwycięzców, odpowiadające aktualnym trendom w dziedzinie obsługi klientów indywidualnych. – Po raz pierwszy osobno nagradzamy banki za ich oferty przeznaczone dla młodych, seniorów oraz osób z różnego typu niepełnosprawnościami – wskazał Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Modyfikacji nie oparł się nawet niezmienny od lat program „Horyzontów Bankowości”. Uroczysta gala, której centralnym punktem było ogłoszenie wyników rankingu w poprzednich edycjach stanowiła zwieńczenie całego dnia obrad, w tym roku zwycięzców poznaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem poszczególnych paneli.

Banki ponoszą współodpowiedzialność za rozwój państw

Wprowadzeniem do uroczystej ceremonii było wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich. Zwrócił on uwagę, iż miniona, pokryzysowa dekada stanowiła zarazem czas intensywnych przemian wewnątrz Unii Europejskiej, które przyniosły odpowiedź na wiele najbardziej palących wyzwań. Jednym z ważniejszych celów, który w szczególnym stopniu dotyka naszego kraju, jest odchodzenie od paliw kopalnych w energetyce. Prezes ZBP przypomniał, że każdego roku w Polsce około 45 tys. osób umiera przedwcześnie z powodu chorób wywołanych przez smog. – To nie jest tylko problem mieszkańców Warszawy, podobnie zły stan powietrza zimą obserwowany jest nawet w niedużych miasteczkach – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nie mniej aktualnym wyzwaniem są tendencje demograficzne, których najbardziej widocznym przejawem jest sukcesywnie wydłużający się czas życia i starzenie się społeczeństw europejskich, przez co zwiększa się również odsetek ludzi dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prezes ZBP podkreślił, że przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym i seniorom pełnego dostępu do usług finansowych stanowi misję polskiego sektora bankowego. – W Polsce kilka milionów osób cierpi z powodu niepełnosprawności. Jestem dumny z tego, że od kilkunastu lat wspólnie z organizacjami pozarządowymi w ramach Kongresu Gospodarki Elektronicznej prowadzimy działania zmierzające do tego, by nowe technologie dały tym osobom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.

Najskuteczniejszym sposobem na eliminację wykluczenia finansowego okazała się digitalizacja usług bankowych. Obecnie ponad 86% Polaków posiada dostęp do swego rachunku bankowego za pośrednictwem internetu, niezwykle dynamicznie zwiększa się także liczba posiadaczy aplikacji mobilnych. Społeczna odpowiedzialność sektora finansowego przejawia się też w coraz powszechniejszym uwzględnianiu aspektów etycznych w prowadzonej działalności. – Banki ponoszą współodpowiedzialność za to, co dzieje się nie tylko w Europie, ale również w krajach, które dopiero zaczynają budować współczesną gospodarkę czy też znajdują się na o wiele niższym poziomie rozwoju. W każdym z tych państw warto zadawać pytanie, czego potrzebują jego obywatele. Pamiętajmy, że bankowość stanowi szczególną umowę społeczną, która łączy wszystkich – przypomniał prezes ZBP.

W procesie kształtowania etycznych podstaw pracowników instytucji finansowych szczególną rolę odgrywa ich właściwa, ustawiczna edukacja, która w przypadku polskiej bankowości koordynowana jest od pewnego czasu przez Sektorową Radę do spraw Kompetencji w Instytucjach Finansowych. – Te 10 spotkań rady i rozpatrzenie kilku bardzo ciekawych raportów pokazuje, w jakim kierunku musimy kształtować nasze systemy kształcenia i formowania potencjalnych i obecnych pracowników bankowości. Pamiętajmy, że fluktuacja w sektorze bankowym jest ogromna – każdego roku bowiem odchodzi w ostatnich latach od 9 do 11 tys. pracowników i zatrudniamy około 8 do 9 tys. nowych – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Bruksela: kryzys to już przeszłość, ale wyzwań nie brakuje

Diagnozy prezesa ZBP w znacznej mierze potwierdził Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej przy Komisji Europejskiej. – W nadchodzący czwartek i piątek (20–22 czerwca br. – przyp. red.) zbiera się Rada Europejska, żeby zdecydować o agendzie strategicznej na pięć nadchodzących lat. Warto zastanowić się nad tym, jakie projekty będą mieć w niej charakter dominujący, jak w to wszystko powinien wpisać się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: