Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Bezpieczeństwo: Porozumienie dla bezpieczeństwa rynku finansowego

BANK 2020/03

Fot. hanss/stock.adobe.com

Wymiana informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo rynku finansowego a organami ścigania stanowi nieodzowny warunek przeciwdziałania coraz lepiej zorganizowanej przestępczości. Szczegółowe zasady współpracy w tym niezwykle istotnym obszarze pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Komendą Główną Policji określa porozumienie, zawarte przez przedstawicieli obydwu instytucji 21 stycznia br.

Konieczność sporządzenia odrębnej umowy, stwarzającej ramy dla przekazywania danych i dokumentów pomiędzy regulatorem a policją oraz koordynacji podejmowanych wspólnie działań w tym zakresie, wynika wprost z przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. – Dokument takowy ma charakter ogólny, nie przesądza o żadnej konkretnej inicjatywie, może być natomiast podstawą dla różnego rodzaju inicjatyw wspólnych – podkreśla Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF. Przypomniał on również, że podstawą dla współpracy obydwu organów do niedawna było porozumienie, zawarte jeszcze w 2007 r. – Wraz z początkiem 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z uwagi na zmianę ram prawnych konieczne było sformułowanie nowej umowy – zauważył komisarz <...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: