Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Banki centralne planują radykalne zmiany regulacyjne w związku z kryzysem klimatycznym – banki komercyjne muszą się przygotować

BANK 2020/03

Małgorzata Pek-Kocik Partner Mazars, Lider Zespołu ds. Instytucji Finansowych. Fot. Mazars

Około 70% banków centralnych i organów regulacyjnych postrzega zmianę klimatu jako główne zagrożenie dla stabilności finansowej. Już wkrótce uwzględnianie czynników klimatycznych w testach warunków skrajnych będzie obowiązkową praktyką.

Międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars, we współpracy z OMFIF (niezależny think tank zajmujący się bankowością centralną, polityką gospodarczą i inwestycjami publicznymi) opublikowały raport „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: rola regulacji i nadzoru bankowego”.

Raport powstał na podstawie kompleksowych badań i ankiet przeprowadzonych pośród 33 banków centralnych i organów regulacyjnych, reprezentujących gospodarki tworzące 77% globalnego PKB.

Zagrożenie dla stabilności

Zgodnie z raportem, większość respondentów (70%) uważa zmianę klimatu za główne zagrożenie dla stabilności finansowej, poprzez możliwe nagłe zmiany wycen aktywów i zniszczenie infrastruktury ekonomicznej. 

Więcej testów warunków skrajnych

Uwzględnianie zagadnień klimatycznych w testach warunków skrajnych jest wciąż na wczesnym etapie wdrożenia, a obecnie tylko niewielka część (15%) respondentów włącza je do rutynowych testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje finansowe. Wkrótce ma się to zmienić, ponieważ prawie 80% respondentów twierdzi, że zamierza przeprowadzić takie wdrożenie w przyszłości.

Więcej ujawnień związanych z klimatem

Chociaż banki centralne i organy regulacyjne zazwyczaj nie mogą nakazać określonych dodatkowych ujawnień w raportach banków komercyjnych, mogą na nie wpłynąć poprzez swoje rekomendacje. 

Od 2015 r. istnieje standard ujawnień związanych z globalnym ociepleniem opracowany przez TCFD (grupę zadaniową ds. ujawnień informacji finansowych związanych z klimatem, powołaną przez grupę G20). Zalecane ujawnienia obejmują m.in. takie obszary, jak sposób oceny i zarządzania ryzykiem klimatycznych, integracja ryzyk klimatycznych w zarządzaniu, czy wskaźniki emisji CO2. Ujawnienia te nie są obowiązkowe, ale ich znaczenie na globalnym rynku rośnie.

Promowanie zielonego finansowania

Naturalnym oczekiwaniem względem banków centralnych i organów regulacyjnych jest regulowanie alokacji finansowania tzw. zielonych projektów o charakterze proekologicznym, kosztem tzw. brązowych projektów, znacząco obciążających środowisko naturalne, poprzez odpowiedni system limitów lub progów alokacji. Pierwszym wyzwaniem z którym mierzą się już niektóre instytucje regulacyjne, jest jednak zdefiniowanie, który projekt jest projektem zielonym, a który brązowym. 

Zmiany klimatyczne będą wywierać coraz większy wpływ na banki, które odczują rosnącą presję na aktywne zaangażowanie w przeciwdziałanie ryzyku klimatycznemu i uwzględnienie tego ryzyka w strategiach finansowych. Zmiany klimatyczne będą wymuszać dostosowanie oferty produktowej banków, tak aby promować tzw. zielone aktywa, w odróżnieniu od aktywów brązowych, obarczonych rosnącym ryzykiem jakości.

Praktyka polska

Polska ustawa o rachunkowości nakłada pewne obowiązki w zakresie ujawniania informacji niefinansowych, natomiast dotychczasowa praktyka lokalnych banków w tym zakresie była dość skromna, choć zdecydowanie uległa poprawie w ostatnich raportach rocznych. 

Polskie banki zaczynają promować się jako instytucje proekologiczne, finansujące zielone branże i projekty, a ograniczające finansowanie sektorów energii wysokoemisyjnej. Niektóre banki wręcz zapowiedziały całkowite wycofanie się z finansowania energetyki węglowej w kilkuletniej perspektywie.

Wsparcie Mazars 

Mazars, jako globalna firma, której strategia opiera się na doradztwie dla instytucji finansowych, powołał dedykowany zespół specjalistów, którzy wspierają sektor finansowy w reagowaniu na oczekiwania regulacyjne w obszarze zmian klimatycznych oraz w przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Opracowaliśmy zestaw narzędzi do wdrażania ramowych rozwiązań zwiększających wkład sektora finansowego w realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przykłady ramowych rozwiązań obejmują zasady dotyczące odpowiedzialnej bankowości oraz zasady dotyczące zielonych inwestycji w ramach inicjatywy „Belt and Road”. 

Udostępnij artykuł: