Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Frankowicze są przekonani, że wygrają

BANK 2020/03

Pięć lat temu, 15 stycznia 2015 r., bank centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany franka, co poskutkowało gwałtowną aprecjacją szwajcarskiej waluty. Dla blisko 750 tys. Polaków, posiadających zobowiązania z tytułu kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franka, oznaczało to radykalny wzrost wysokości raty. Dopiero ów szok skłonił wielu kredytobiorców, by dokładniej zapoznać się z treścią umów zawartych z bankami.

Raport Specjalny

Pięć lat temu, 15 stycznia 2015 r., bank centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany franka, co poskutkowało gwałtowną aprecjacją szwajcarskiej waluty. Dla blisko 750 tys. Polaków, posiadających zobowiązania z tytułu kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franka, oznaczało to radykalny wzrost wysokości raty. Dopiero ów szok skłonił wielu kredytobiorców, by dokładniej zapoznać się z treścią umów zawartych z bankami.

3 stycznia br. warszawski Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w sprawie Dziubak vs Raiffeisen, w której wcześniej zajął stanowisko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skład orzekający podjął decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej, w związku z tym kredytobiorcy powinni zwrócić bankowi jedynie pożyczoną kwotę 400 tys. zł, pomniejszoną o sumę już spłaconych rat. Wyrok ten jeszcze się nie uprawomocnił, zatem bank może się od niego odwołać, wówczas ostateczne rozstrzygnięcie może potrwać jeszcze dwa lata. Wydając postanowienie o upadku umowy, sąd zarazem oddalił powództwo o zapłatę. Co ten wyrok oznacza dla frankowiczów? Środowiska grupujące kredytobiorców wysnuwają wniosek, iż w przypadku unieważnienia umowy kredytowej wzrost kursu franka w trakcie trwania umowy ich nie dotyczy. Chcą też, żeby sądy stosowały zasadę dwóch kondykcji (a nie teorii salda jak dotychczas), czyli rozpatrywały oddzielnie roszczenie banku, które zgodnie z prawem przedawniają się po trzech latach, a konsumentów po dziesięciu. W tej właśnie kwestii ma się wypowiedzieć Sąd Najwyższy.

Działania Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB), zadeklarował, iż organizacja nadal będzie udzielać bezpłatnych porad, w szczególności dla gospodarstw domowych zagrożonych licytacją nieruchomości bądź eksmisją. W pierwszym tygodniu lutego udało się uchylić dwa nakazy zapłaty z 2018 r. oraz bankowy tytuł egzekucyjny wydany w roku 2013. Takie działania chronią te rodziny przed eksmisją ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: