Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. PENGAB: Pierwszy od kilku miesięcy wzrost wskaźników koniunktury bankowej

BANK 2020/03

Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania o kondycję i możliwości rozwojowe w sektorze. Na tej podstawie powstaje badanie „Monitor Bankowy” oraz opracowywany jest główny index badania wskaźnik PENGAB. Badanie umożliwia analizę trendów w bankowości oraz perspektyw związanych z rozwojem całej gospodarki

Monitor Bankowy

Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania o kondycję i możliwości rozwojowe w sektorze. Na tej podstawie powstaje badanie „Monitor Bankowy” oraz opracowywany jest główny index badania wskaźnik PENGAB. Badanie umożliwia analizę trendów w bankowości oraz perspektyw związanych z rozwojem całej gospodarki

Styczniowy pomiar koniunktury bankowej przyniósł wzrost większości analizowanych wskaźników. Indeksu PENGAB, główny wskaźnik „Monitora Bankowego”, po raz pierwszy od kilku miesięcy zwiększył swoją wartość o 4,6 pkt. do poziom 23,1 pkt. (wykres 1.) Pozytywnie należy odnieść się do kilkupunktowych wzrostów w obszarze prognoz makroekonomicznych, w tym sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, i gospodarki kraju. Niepokojące oceny wiążą się z możliwościami rozwojowymi sektora bankowego. Według 70% badanych bankowców w 2020 r. wzrosną koszty działalności banków. Ponad trzy czwarte badanych (83%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2020 r., a 83% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach.

Źródło: Kantar TNS na zlecenie ZBP

Według dr. Marcina Idzika z instytutu Kantar, bankowcy formułują umiarkowanie pozytywne prognozy na 2020 r. Ponad połowa środowiska patrzy z nadzieją i optymizmem, jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony, ale także jedna trzecia przewiduje, że będzie to rok gorszy od poprzedniego – podkreśla Marcin Idzik. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaży nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na rynku bankowym osób prowadzących działalność gospodarczą. Oczekuje się dalszej redukcji liczby placówek bankowych oraz zatrudnienia.  

Wzrost wskaźnika ocen kredytów mieszkaniowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 7 pkt. i w styczniu wynosi 16 pkt. (wykres 2.). Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych jest niższe o 4 pkt. w porównaniu do grudniowej analizy, a w perspektywie rocznej spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych odpowiednio wzrosło o 10 pkt, a rok do roku jest wyższe o 3 pkt. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych nieznacznie wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: