Raport Specjalny: Ile kasy kosztują te kasy?

BANK 2019/01

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, skoro w latach 2014–2017 BFG przeznaczył na wypłaty środków gwarantowanych kwotę aż 4366,4 mln zł dla deponentów 11 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). W roku 2017 warunki wypłat gwarancyjnych spełnili klienci czterech kas i realizowane były wypłaty dla deponentów dwóch banków i siedmiu kas.

Można powiedzieć, że instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo-kredytowe powinny funkcjonować tak, by zapewniać bezpieczeństwo środków złożonych przez deponentów na prowadzonych przez nie kontach. To priorytet z punktu widzenia organów nadzoru. Oczywiście dla państwa ważny jest też poziom akcji kredytowej na rzecz gospodarki i ochrona interesów z założenia słabszej strony, czyli kredytobiorców. Po kryzysie 2007 r. działania regulacyjne zostały zintensyfikowane, co przełożyło się na pogorszenie warunków biznesowych funkcjonowania banków na rynku.

Założenia raczej szlachetne…

Na trudnym rynku finansowym faworyzowanie lub dodatkowe obciążenie jakiejś grupy podmiotów musi budzić wiele emocji. Choć z punktu widzenia klientów produkty finansowe oferowane przez wymienione wyż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: