Raport specjalny: Kluczowe pola sporu i zarządzanie negocjacjami

BANK 2015/06

Jakie są główne, najtrudniejsze obszary toczących się negocjacji? Jakie nowe problemy negocjacyjne i koordynacyjne pojawiają się w ich trakcie?

Jan Jakub Michałek
Autor jest profesorem ekonomii. Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Główne obszary negocjacji

Umowa TTIP ma szeroki zakres i wykracza poza standardową umowę o wolnym handlu towarami, przewidzianą w systemie WTO. W preambule do mandatu negocjacyjnego UE stwierdzono, że przyszłe porozumienie powinno opierać się na wspólnych wartościach, być zgodne z zasadami WTO oraz obejmować zagadnienia związane z dostępem do rynku, kwestie regulacyjne związane z barierami technicznymi i pozataryfowymi w handlu oraz zasady w bilateralnym handlu. (Główne obszary porozumienia przedstawiono w tabeli).

Koordynacja negocjacji w UE

Komisja Europejska (KE) prowadzi negocjacje z USA w imieniu państw członkowskich UE. Za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: