Prezentacja: Kompleksowa obsługa wierzytelności

BANK 2013/02

Grupa DTP świadczy kompleksową obsługę wierzytelności konsumenc kich i korporacyjnych z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności public znej. Zajmuje się zakupem, ale również pośrednictwem w zakupie wierzytelności, ob sługą portfeli na zlecenie klienta oraz doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościam i. W skład grupy wchodzą spółki: DTP S.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o, Finanse Ratalne Sp. z o.o., kancelaria DTLex oraz Debt Trading Partners Sp. z o.o S.K.A., która jest jedynym inwestorem funduszu sekurytyzacyjnego DTP NS FIZ.

Grupa DTP świadczy kompleksową obsługę wierzytelności konsumenc kich i korporacyjnych z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności public znej. Zajmuje się zakupem, ale również pośrednictwem w zakupie wierzytelności, ob sługą portfeli na zlecenie klienta oraz doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościam i. W skład grupy wchodzą spółki: DTP S.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o, Finanse Ratalne Sp. z o.o., kancelaria DTLex oraz Debt Trading Partners Sp. z o.o S.K.A., która jest jedynym inwestorem funduszu sekurytyzacyjnego DTP NS FIZ.

DTP funkcjonuje na polskim rynku windykacyjnym 2,5 roku, od momentu rozpoczęcia działalności stale rozwija swoją aktywność biznesową i odnosi sukcesy. W grudniu 2011 r. DTP S.A. zadebiutowała na rynku New Connect warszawskiej GPW, a pół roku później kolejna spółka z grupy – Debt T rading Partners Sp. z o.o. S.K.A. odnotowała debiut na rynku Catalyst. W grudniu 2012 r. spółka uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, poświadczające wysoką jakość i bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wyniki finansowe potwierdzają politykę stałego rozwoju DTP: zysk z działalności operacyjnej wzrasta rok do roku średnio o 55 proc. Wzrasta także wartość portfeli wierzytelności kupionych i obsługiwanych przez DTP. Na koniec minionego roku wartość zarządzanych aktywów osiągnęła poziom przeszło 1,6 mld zł.

DTP od 2011 r. intensywnie rozwija swoją działalność na rynku wierzytelności. Obecnie w skład Grupy wchodzi 6 podmiotów. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: