Raport specjalny: Króluje wielka czwórka

BANK 2015/07-08

Coraz bardziej poszukiwane na rynku są usługi związane z konsultingiem. Świadczy o tym rozbudowa świadczących je działów - i to nie tylko w firmach z wielkiej czwórki audytorskiej. W minionym roku UE wprowadziła regulacje dotyczące audytu i firm audytorskich. Teraz czekamy na wdrożenie ich w Polsce.

Bohdan Szafrański

W kwietniu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki badania krajowego rynku usług audytu finansowego, doradztwa i usług konsultingowych. Podjęto je ze względu na zakończenie w ubiegłym roku prac legislacyjnych dotyczących audytu i firm audytorskich na poziomie Wspólnoty. Są to rozporządzenie 537/2014 i dyrektywa 2014/56/UE. W przepisach tych doprecyzowano rolę biegłego, określono zasady zapobiegania konfliktom interesów, poszerzono możliwości wyboru firm audytorskich i efektywności ich nadzoru. Polski ustawodawca ma obowiązek przyjąć nowe przepisy i wprowadzić je do naszego porządku prawnego do 17 czerwca 2016 r. W Ministerstwie Finansów trwają prace m.in. nad wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: