Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Klienci preferują swobodny wybór form płatności

BANK 2017/09

Raport Specjalny

Z Maciejem Żołyńskim, dyrektorem generalnym Cardtronics Polska, rozmawiał Konrad Machowski.

Jakie perspektywy na współ­czesnym, coraz bardziej zdi­gitalizowanym rynku mają płatności gotówkowe? Z jednej strony ta forma wydaje się być nieprzystająca do realiów go­spodarki elektronicznej, z dru­giej jednakże wciąż jest naj­bardziej odporna na wyzwania w rodzaju terroryzmu czy ata­ków hakerskich…

– Gotówka była, jest i najpew­niej pozostanie jedną z podsta­wowych form zapłaty, zwłaszcza w obrocie detalicznym. Pomimo ekspansji firm fintechowych oraz intensywnej promocji płatności bezgotówkowych wciąż ponad 80% transakcji w polskiej gospo­darce zawieranych jest w trady­cyjny sposób. Również ilość go­tówki w obiegu notuje od kilku lat konsekwentne przyrosty. We­dług najnowszych statystyk NBP, obejmujących II kwartał 2017 r., wartość gotówki znajdująca się w obiegu w Polsce to ponad 189 mld zł. Klasyczna forma za­pł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: