Raport Specjalny | Obrót Gotówkowy – Liczenie na obniżkę kosztów

BANK 2016/09

Nie chodzi wyłącznie o oszczędność, ale także i o wzorowanie się na europejskich standardach, które NBP przekuł w wymogi do stosowania już za rok. Wiele może się zmienić.

Raport Specjalny

Nie chodzi wyłącznie o oszczędność, ale także i o wzorowanie się na europejskich standardach, które NBP przekuł w wymogi do stosowania już za rok. Wiele może się zmienić.

Kamil Majewski

Banki od dawna narzekają na wysokie koszty obsługi obrotu gotówkowego. Można wręcz powiedzieć, że samo promowanie elektronicznego pieniądza stanowi próbę ograniczenia (na razie raczej niezbyt udaną) obecności papierowych i miedzioniklowych środków płatniczych. Nie chodzi zresztą tylko i wyłącznie o koszty. W styczniu 2015 r. Narodowy Bank Polski wydał rekomendowane standardy postępowania z banknotami w obrocie gotówkowym. W kwietniu 2016 r. przekazał do konsultacji projekt zarządzenia obejmujący te zagadnienia. Według projektu wymogi w zakresie urządzeń służących do przeliczania i sortowania oraz sprawdzania autentyczności znaków pieniężnych będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Jakich zmian należy oczekiwać na rynku w związku z planowanym zarządzeniem?

Wsparcie w pakiecie

Na razie wiadomo, że Narodowy Bank Polski uważa za konieczne, aby banknoty wprowadzane powtórnie do obrotu gotówkowego spełniały odpowiednie standardy jakości obiegowej. Weryfikacja jakości obiegowej i autentyczności banknotów, przyjmowanych i wprowadzanych ponownie do obrotu gotówkowego, może być przeprowadzona przy wykorzystaniu urządzeń do obsługi banknotów albo ręcznie przez wykwalifikowany personel, tj. pracowników zajmujących się obsługą gotówki, którzy posiadają znajomość zabezpieczeń banknotów (określonych i podanych do wiadomości przez NBP) i umiejętność ich weryfikowania oraz znają kryteria sortowania. Banknoty, które nie zostały uznane za autentyczne w wyniku przeliczania i sortowania przez urządzenia lub w wyniku ręcznej weryfikacji autentyczności przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel, są – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zatrzymywane oraz przekazywane niezwłocznie do właściwej terytorialnie jednostki policji. Niezbędne jest, aby urządzenia do obsługi banknotów, służące sprawdzaniu ich autentyczności lub jakości obiegowej, były poddawane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: