Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Transporty euro pod nie najgorszym nadzorem

BANK 2017/09

Zasady transgranicznego konwojowania gotówki euro utrudniają wejście na rynek nowych podmiotów, co przekłada się ujemnie na konkurencję w branży CiT. Rozwojowi sektora nie sprzyjają też odmienne regulacje dotyczące noszenia broni przez konwojentów w poszczególnych państwach eurostrefy. Problemy te, na szczęście, nie wpływają ujemnie na bezpieczeństwo transportów – na przestrzeni minionych pięciu lat nie stwierdzono w tym obszarze incydentów mogących wskazywać na konieczność radykalnej zmiany zasad konwojowania.

Jerzy Rawicz

Do takich wniosków doszli eksperci Komisji Europejskiej, którzy w początku 2017 r. udostępnili sprawozdanie z realizacji unijnego Rozporządzenia nr 1214/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro. Obowiązek sporządzania raportu w cyklach pięcioletnich i przedstawiania go na forum Parlamentu Europejskiego określony został w art. 26 rozporządzenia. Ustawodawca wspólnotowy powołał ponadto komitet ds. transgranicznego transportu gotówki euro, składający się z dwuosobowych delegacji każdego z krajów eurostrefy oraz dwóch reprezentantów Europejskiego Banku Centralnego. Zadaniem komitetu jest dokonywanie na bieżąco, nie rzadziej aniżeli raz do roku, analiz dotyczących stosowania przepisów rozporządzenia w praktyce, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli branży CiT oraz innych partnerów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: