Raport specjalny. Obsługa gotówki: Automat w banku

BANK 2018/09

Być może skończyła się era możliwości rozwoju firm przez powiększanie zatrudnienia – po prostu zaczyna brakować specjalistów. Rozwiązaniem problemu może być automatyzacja, która przekłada się na wzrost wydajności, dokładności i jakości wytwarzanych produktów.

Być może skończyła się era możliwości rozwoju firm przez powiększanie zatrudnienia – po prostu zaczyna brakować specjalistów. Rozwiązaniem problemu może być automatyzacja, która przekłada się na wzrost wydajności, dokładności i jakości wytwarzanych produktów.

Marcin Podleśny

Do ekspansji technologii przyczyniają się trzy czynniki. Pierwszym z nich jest chmura cyfrowa, która zapewniła dostęp do dużej mocy obliczeniowej na żądanie. Drugim – rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych. 90% informacji na całym świecie zostało utworzonych tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, ich ilość przekroczyła masę krytyczną wymaganą do stosowania inteligentnych algorytmów będących podstawą sztucznej inteligencji i automatyzacji. Trzecim czynnikiem są nowe narzędzia, które firma może łatwo wdrożyć i zintegrować ze swoim środowiskiem informatycznym.

– Przedsiębiorstwa odczuwają coraz większą presję, aby szybciej wprowadzać na rynek nowe aplikacje i usługi. Równocześnie duże obciążenie stanowią dla nich coraz większe i coraz bardziej rozproszone systemy biznesowe, złożone z odseparowanych od siebie obszarów, utrudniające podejmowanie decyzji, diagnozowanie problemów oraz współpracę między różnymi jednostkami organizacyjnymi – zauważa Arkadiusz ­Kuczorski, CTO Oracle Polska.

Źródło: Oracle

Liczenie po nowemu

Jaką rolę odgrywa automatyzacja przy obsłudze gotówki? Wojciech Słowik, dyrektor operacyjny w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A., przytacza Zarządzenie Nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, które nakłada na banki m.in. konieczność automatycznego liczenia pieniędzy, co z pewnością wymusza zmiany w dotychczasowych trybach obsługi procesów gotówkowych. Automatyzacja przy obsłudze gotówki wpływa na czas realizacji procesu, docelowo ma również na celu wyeliminowanie konieczności specjalistycznego szkolenia wszystkich pracowników mających styczność z gotówką. Dodatkowo jej automatyczne liczenie i sortowanie pozwoli na pozostawienie w obiegu tylko banknotów o wysokiej jakości, co z kolei umożliwi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: