Raport Specjalny – Perspektywy kursu franka szwajcarskiego (EUR/CHF, USD/CHF) w 2013 roku

Bankowość / Raporty

Modele realnego kursu EUR/CHF oraz realnego USD/CHF mają podobny schemat konstrukcyjny będący przede wszystkim kombinacją równowag cząstkowych sfery realnej, rynków finansowych, surowcowych oraz wybranych zasobów majątkowych przy czym najważniejszymi składnikami obu modeli są parytety cen eksportowych oraz indeksów giełdowych.

  • Ponieważ w modelu realnego EUR/CHF występują aż trzy zmiennie reprezentujące efekt risk on – risk off globalnych rynków finansowych (parytet realnych 10-letnich stóp procentowych, parytet realnych indeksów giełdowych oraz zmienna realnych rezerw walutowych) podczas gdy w modelu realnego USD/CHF tylko jedna (parytet realnych indeksów giełdowych) oznacza to, że w warunkach zawirowań na rynkach finansowych kurs EUR/CHF jest bardziej podatny na aprecjację niż kurs USD/CHF.
  • Kurs franka szwajcarskiego jest niedoszacowany zarówno względem euro jak i dolara, co oznacza że szwajcarska gospodarka jest w stanie utrzymać wzrost gospodarczy również w warunkach gdyby Szwajcarski Bank Narodowy zaprzestał obrony poziomu 1,20 na parze walutowej EUR/CHF.
  • Obrona kursu 1,20 przez SNB jest ukierunkowana nie tyle na walkę z deflacją co ochronę premii eksportowej, umożliwiającej osiąganie dużych nadwyżek w handlu międzynarodowym.
  • Model realnego EUR/CHF wskazuje na silną presję na aprecjację kursu franka względem euro w I kwartale 2013 roku.
  • Ekspansje ilościowe innych banków centralnych (Rezerwy Federalnej, Banku Japonii, Banku Anglii) zwiększają popyt na obligacje krajów peryferyjnych strefy euro i tym samym w dalszej perspektywie 2013 roku zmniejszą presję na aprecjację franka szwajcarskiego względem euro.

Raport Specjalny – Perspektywy – pobierz.

dr Jarosław Kosaty
Ekspert
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych
Zespół Analiz i Strategii Rynku Walutowego

Udostępnij artykuł: