Raport Specjalny – płatności cyfrowe 2017: Chybione prognozy i co dalej?

NBS 2017/03

Kiedy przed paroma laty analizowano przewidywane skutki wprowadzenia zespołu regulacji zwanych Bazyleą III, w zgodnej opinii ekspertów i komentatorów dominowało przekonanie, że nastąpi 20-procentowe uszczuplenie przychodów sektora bankowego pochodzących z tradycyjnej aktywności transakcyjnej realizowanej w strukturze oddziałowej.

Odpowiedzią i panaceum na ten stan rzeczy miał być rozwój płatności cyfrowych, platform płatniczo-rozliczeniowych i szeroko pojętej bankowości mobilnej, która wedle przewidywań analityków rynku miała prognozowany wolumen przychodów uzupełnić i zbalansować. Mówimy o tendencjach sektorowych w wymiarze globalnym. Ani jednak polski sektor bankowy nie jest samotną wyspą, ani banki spółdzielcze, niezależnie od specyfiki działania, nie pozostają obojętne wobec tendencji i zjawisk na rynku. Odrębna kwestia to reakcja na owe wyzwania, wbrew obiegowym opiniom to banki spółdzielcze często wykazują większą otwartość wobec innowacji – organizacyjnych, technologicznych, wreszcie produktowych. Inna sprawa, że efekt skali, standaryzacja, gotowość klienta na nowinki ograniczają możliwości bankowości spółdzielczej na poziomie operacyjnym.

Choć przywołane na wstępie prognozy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: