Raport specjalny: Po owocach ich poznacie…

BANK 2015/07-08

Które obszary działalności banku wymagają największej, najbardziej zaawansowanej pomocy zewnętrznych konsultantów?

Raport Specjalny

Które obszary działalności banku wymagają największej, najbardziej zaawansowanej pomocy zewnętrznych konsultantów?

Konrad Polaczek

Rolą zewnętrznych konsultantów jest z reguły wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie planowanych, tworzonych i rozwijanych wewnątrz firmy rozwiązań. Pomoc ta może sprowadzać się do oceny przyszłego produktu na tle standardów stosowanych w branży. Konsultanci dzielą się też opinią, czy planowane rozwiązania będą skuteczne i czy przyniosą pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa. Ich rady mogą być bardzo pożyteczne, ale nie są niezbędne.

- Nie można uogólniać, że dźwignią innowacyjności czy generalnie rozwoju, są zewnętrzni konsultanci. Poszukiwałbym raczej sukcesu w umiejętnym łączeniu kompetencji własnych zespołów ze ściśle określonym, komplementarnym wsparciem przez zewnętrznych doradców. Każda ze stron musi rozumieć na jakim etapie procesu rozwojowego ma pozycję lidera, a kiedy korzystniejsze jest poszukiwanie rozwiązania na drodze starć i wymiany argumentów - twierdzi Artur Żebrowski, dyrektor Biura Usług Informatycznych PKO Banku Polskiego.

Pęd do innowacji

Według Artura Różyckiego, dyrektora Departamentu IT HFT Brokers Dom Maklerski, brak wsparcia zewnętrznych konsultantów nie zatrzymałby rozwoju instytucji finansowych, jednak znacząco by ten proces spowolnił. Ogromna część pomysłów na rozwój biznesu wywodzi się z wewnątrz organizacji.

- W naszej organizacji, która może pochwalić się unikalnym na rynku rozwiązaniem Robotero, umożliwiającym handel na danych makroekonomicznych, autorami koncepcji rozwiązania są właściciele, pracownicy i klienci. Departament IT oraz zewnętrzni konsultanci stanowią jedynie wsparcie dla biznesu, poparte doświadczeniem zdobytym na rynkach finansowych. Rolą zewnętrznych konsultantów jest więc doradzanie, w jaki sposób najlepiej, najszybciej i najefektywniej wprowadzać i realizować pomysły, proponując sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Nie możemy bowiem zapominać, że w przypadku instytucji finansowych najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo - twierdzi Artur Różycki.

Zakres usług doradczych, jakich poszukują banki, jest bardzo szeroki. Niekoniecznie wynika to z braku własnych kompetencji. Częściej jest to konsekwencja przyjętej strategii czy potrzeby chwili, związanej z szybkim i elastycznym pozyskaniem dodatkowych zasobów (wiedzy, doświadczenia, znajomości branży, czy po prostu zasobów ludzkich). Jak zauważa Artur Żebrowski, zdarza się, że bank poszukuje wsparcia zewnętrznego na samym początku - gdy rewiduje swoje kierunki rozwoju, strategię, szuka potencjału innowacyjności lub zleca konsultantom zewnętrznym rozpoznanie rynku, trendów, istniejących rozwiązań, czy poszukiwanie dostawców zdolnych przygotować dany produkt. Na dalszym etapie wsparcie zewnętrze zazwyczaj dotyczy zarządzania projektem, dostarczania pracowników (analityków, projektantów, programistów), np. w formule body leasingu czy wsparcia w testach rozwiązań lub testach bezpieczeństwa.

- Ocena tego, który obszar działalności wymaga najbardziej zaawansowanej pomocy z zewnątrz, jest pochodną przyjętego świadomie podejścia i oceny własnych możliwości w wyżej wspomnianych etapach procesu rozwojowego - przekonuje Artur Żebrowski.

Obszarami, w których zdecydowanie można docenić pomoc zewnętrznych konsultantów są bezpieczeństwo oraz doradztwo przy skomplikowanych wdrożeniach, wymagających multidyscyplinarnej wiedzy. W sytuacjach, kiedy konieczne jest dokonanie wyboru wielowymiarowego systemu, gdzie raz podjęta decyzja będzie miała długoterminowe konsekwencje, liczy się każdy detal.

- W takiej roli idealnie sprawdzają się konsultanci zewnętrzni, wspierający nas wiedzą zdobytą w podobnych projektach, wydający obiektywne uwagi do dostarczanej dokumentacji i nadzorujący przebieg procesów wdrożenia - twierdzi Artur Różycki.

Prawdziwi fachowcy

Na rynku działa wiele firm zajmujących się konsultingiem. Zapewne nie wszystkie są mistrzami w swojej dziedzinie. W jaki sposób i na jakiej podstawie weryfikować firmy doradcze? Skąd wiadomo, że ich doradztwo to nie duby smalone, a pożyteczne, wartościowe wskazówki?

- Przy wyborze firmy doradczej wskazane jest kierowanie się powszechną opinią o niej w branży. Istotne jest doświadczenie konsultantów lub audytorów w obszarze, w jakim chcemy zlecić wykonanie czynności. Nie zaszkodzi poprosić o rekomendacje, chociaż firmy te z reguły informacje takie podają na swojej stronie. Na pewno nie warto kierować się jedynie ceną - wylicza Piotr Kiciński, wiceprezes portalu Cinkciarz.pl.

Artur Różycki przyznaje, że weryfikacja firmy doradczej nie jest łatwym procesem. Z pewnością ocenę kompetencji należy oprzeć na sprawdzeniu referencji, spotkaniach zapoznawczych oraz możliwie jak najlepszym poznaniu zespołu - i to jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy. Dobrą praktyką jest poznanie wcześniej przeprowadzonych projektów przez firmę doradczą oraz potwierdzenie uzyskanych referencji. Pewnym ryzykiem dla instytucji finansowej jest wybór instytucji, składającej się jedynie z młodych specjalistów, która nie posiada w swoim portfolio poważnych projektów. Może to skutkować brakiem wykonania projektu w terminie, bądź brakiem kompetencji konsultantów, co komplikuje proces. Sygnałem ostrzegawczym może być również zbyt niska oferta cenowa w stosunku do poziomu rynkowego.

- Referencje, doświadczenie konsultantów przy doradztwie w podobnych projektach, w korporacjach o podobnej wielkości, strukturze i złożoności są podstawowymi kryteriami oceny. Nie bez znaczenia jest też odpowiednia konstrukcja zasad współpracy - zarówno tej operacyjnej, rozliczanej krótkoterminowo, jak i w zakresie rozliczenia ostatecznych efektów współpracy. Szczególnie w tym ostatnim aspekcie współpraca oparta na success fee, gdzie część wynagrodzenia jest powiązana z poziomem ryzyka dotyczącym pomyślnego zakończenia projektu, może być skutecznym, choć często droższym, sposobem pozyskania wartościowego doradcy - zauważa Artur Żebrowski

 
Udostępnij artykuł: