Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: eVoting – KDPW pracuje nad nową usługą dla rynku kapitałowego

BANK 2018/06

Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology – DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy dotyczący wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych jej grupy kapitałowej.

Mając na uwadze istotny rozwój technologii rozproszonych rejestrów (distributed ledger technology – DLT), KDPW prowadzi projekt badawczy dotyczący wykorzystania tej technologii, a w szczególności jej właściwości związanych z niezaprzeczalnością zapisów i transparentnością w organizacji procesów biznesowych jej grupy kapitałowej.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz w ramach oceny eksperckiej ustalono, że do pilotażowej implementacji wybrany zostanie proces biznesowy związany z głosowaniem korespondencyjnym (zdalnym) na walnych zgromadzeniach.

Krajowy Depozyt uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Realizacja całego procesu odbywa się poprzez dedykowaną na stronie internetowej KDPW aplikację do obsługi WZ, której eksploatacja odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, przeprowadzanego cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy bierze udział zaledwie 3,5% inwestorów indywidualnych. Od lat wśród głównych powodów, dla których tak rzadko są oni aktywnymi uczestnikami WZA, wymieniane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: