Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: „Navigate Change with Analytics”

BANK 2018/06

SAS Forum to spotkanie ekspertów i użytkowników analityki biznesowej w Polsce. W tym roku w maju odbyła się już 24. edycja konferencji. Była to znakomita okazja do inspiracji oraz zdobycia informacji o aktualnym stanie narzędzi, technologii i metod analitycznych przydatnych w rozwoju strategii biznesowych różnych organizacji.

SAS Forum to spotkanie ekspertów i użytkowników analityki biznesowej w Polsce. W tym roku w maju odbyła się już 24. edycja konferencji. Była to znakomita okazja do inspiracji oraz zdobycia informacji o aktualnym stanie narzędzi, technologii i metod analitycznych przydatnych w rozwoju strategii biznesowych różnych organizacji.

Jerzy Krokusiewicz

Trwa cyfrowa transformacja, której siłą napędową są dane. Tylko dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych wykorzystujących takie technologie, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, może dać organizacji przewagę konkurencyjną na rynku. Narzędzia analityczne przyczyniają się również do rozwoju nauki i wielu dziedzin naszego życia. Jak co roku, SAS w trakcie konferencji wyróżnia firmy i instytucje za szczególne dokonania w zakresie innowacyjnego wykorzystania analityki. W tym roku nagrodzono Ministerstwo Finansów za wykorzystanie narzędzi analitycznych do efektywnego walczenia z szarą strefą i zabezpieczenia finansów państwa. Nagrodę SAS Enterprise Award odebrał Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji.

Jak stwierdziła Alicja Wiecka, dyrektor zarządzający SAS Polska, wykrywanie nadużyć to aktualnie gorący temat na polskim rynku, a systemy SAS służące do tego celu wykorzystuje między innymi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zarządza największą bazą danych ubezpieczeniowych, centralizującą i integrującą informacje pochodzące od zakładów ubezpieczeń. W bankowości PKO Bank Polski z sukcesem wdrożył rozwiązanie wykrywające nadużycia we wszystkich swoich procesach. Również operatorzy telekomunikacyjni doceniają wartość i zwrot z rozwiązań antyfraudowych. Ograniczenie kosztów poniesionych w wyniku fraudów telekomunikacja odnotowuje nawet na poziomie 90%. Od 2012 r. korzysta z takich systemów również Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce 7 z 10 największych banków używa rozwiązań SAS Customer Intelligence, a większość z nich już dzisiaj uruchomiła systemy wspierające marketing i sprzedaż w czasie rzeczywistym. W jednym z pięciu największych banków działających w naszym kraju SAS realizuje projekt, w którym system analityczny mityguje zarządzanie ryzykiem finansów oraz skarbu i zapewnia spełnienie wymogów regulacyjnych. Analityka zwiększa precyzję zarządzania działalnością operacyjną banku, a miarą sukcesu jest wzrost zysku o 3 do 5% sumy bilansowej rocznie.

image

Zdjęcia: SAS Polska

– Rok 2018 jest pełen wyzwań dla branży finansowej. Od 1 stycznia br. banki są zobowiązane do wypełnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS 9), które znacząco zmieniły stosowane dotychczas podejście obliczeniowe i wymusiły wykorzystanie nowych technologii. Jednak podczas SAS Forum 2018 ewidentnie dało się odczuć oddech RODO, którego termin wdrożenia dla podmiotów przechowujących i przetwarzających dane osobowe nadszedł nieuchronnie. Stąd też temat wyzwań związanych z jego wdrożeniem, również w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem, stał się motywem przewodnim wydarzenia. W najbliższych latach zmiany dotkną również branżę ubezpieczeniową. Analogiczne do bankowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 17 zrewolucjonizują podejście do rozpoznawania przychodów oraz zysków i strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Podczas SAS Forum zaprezentowaliśmy innowacyjne podejście SAS pozwalające na osadzenie wielu rozwiązań biznesowych na wspólnej platformie technologicznej, które zostało już sprawdzone „w boju” i wysoko ocenione przez klientów. To nie tylko optymalizacja kosztów, ale również uzyskanie sprawności procesowej w tematyce Governance, Risk & Compliance – tłumaczy Łukasz Libuda, Principal Business Solutions Manager w SAS.

imageSzczególnym wystąpieniem na tegorocznym SAS Forum był wykład Hannah Fry z University College London. Podczas prezentacji pokazała wiele możliwości analizy cyfrowych śladów, które każdy z nas zostawia i sposobów wykorzystania wyników tych analiz, aby uczynić świat lepszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla człowieka. O wartości Informatycznej Platformy Antyprzestępczej (IPA) dla rynku ubezpieczeń w Polsce opowiedziała Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przedstawiła przykłady sukcesów w wykrywaniu fraudów z wykorzystaniem zaawansowanej analityki. Ograniczenie skali nienależnych wypłat odszkodowań to niższe koszty ubezpieczeń dostępnych dla klientów w Polsce. O równoważeniu możliwości dostępnych dzięki wykorzystaniu sztucznej i ludzkiej inteligencji mówił Amir Sohrabi, dyrektor operacyjny i szef cyfrowej transformacji w SAS Middle East & Eastern Europe. Zwracał uwagę na znaczenie cyfryzacji i konieczność harmonizacji sztucznej z inteligencją człowieka, by uzyskać prawdziwą wartość dodaną dla organizacji oraz całej społeczności.

Jak podali organizatorzy, Konferencja zgromadziła około 900 osób, przedstawicieli firm i instytucji reprezentujących różne branże, a także administrację publiczną oraz sektor akademicki. Każdy mógł znaleźć interesujące wystąpienia w jednej z siedmiu równolegle odbywających się sesji. Dotyczyły one: oszustw i bezpieczeństwa; ryzyka i zgodności; analityki; trendów i inspiracji; danych, raportów oraz analiz. Była też sesja zatytułowana SAS dla Data Scientist i sesja omawiająca techniczne aspekty wykorzystania Platformy SAS.

Udostępnij artykuł: