Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Rekordy na rynku kredytów mieszkaniowych

BANK 2018/06

Pierwszy kwartał 2018 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się najlepszym od roku 2011 pod względem liczby i wartości nowych umów. Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 13 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%.

Raport Specjalny

Pierwszy kwartał 2018 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się najlepszym od roku 2011 pod względem liczby i wartości nowych umów. Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 13 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%.

Jacek Gieorgica

Istotny wpływ na rozmiar akcji kredytowej miały także kończące się w tym roku dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Od początku stycznia do końca marca klienci podpisali 11,6 tys. umów w jego ramach, o wartości 2,07 mld zł, co stanowiło odpowiednio 21,1% liczby i 16% wartości nowych kredytów mieszkaniowych. Dogodne warunki do ich zaciągnięcia utrzymały się w I kw. br., a wpływ na decyzje kredytobiorców mogły mieć również nieco niższe ceny m2 mieszkania w niektórych miastach, choć w ujęciu rocznym ceny wzrosły istotnie na wszystkich obserwowanych rynkach.

Aktywni kredytobiorcy

Na rynku kredytów hipotecznych od dawna nie widziano tak wysokiego wzrostu aktywności jak po pierwszych trzech miesiącach roku. I kw. br. okazał się rekordowy pod względem zarówno liczby nowych kredytów, jak i ich wartości. Od stycznia do marca 2018 r. banki udzieliły łącznie 55 156 nowych kredytów mieszkaniowych – o ponad 23% więcej niż w IV kw. 2017 r. i o 9,7% więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Całkowita wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 12,915 mld zł i również było wyższa od wyników odnotowanych zarówno w poprzednim kwartale (18,19%), jak i w analogicznym okresie ubiegłego roku (17,3%).

Przyczyn takiego stanu rzeczy było co najmniej kilka. – Istotnym katalizatorem wzrostu akcji kredytowej w pierwszym kwartale 2018 r. były nadal utrzymujące się historycznie niskie podstawowe stopy procentowe, sprzyjające nie tylko zakupom mieszkaniowym zaspokajającym potrzeby indywidualnych kredytobiorców, ale również zakupom w celach inwestycyjnych. Za przyspieszeniem decyzji o inwestowaniu w mieszkania przemawiają coraz wyraźniejsze sygnały z sektora deweloperskiego, wskazujące na trzy bariery – ograniczenie w dostępie do nowych gruntów pod inwestycje, brak siły roboczej w budownictwie oraz wzrost cen materiałów budowlanych – które jeśli nie wyhamują znacząco liczby nowych inwestycji, to z pewnością przełożą się na znaczący wzrost cen mieszkań realizowanych w rozpoczynanych właśnie nowych inwestycjach – mówi dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Niski koszt obsługi kredytu

Według ekspertów Centrum AMRON najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz rynku kredytów hipotecznych na początku roku to nie tylko nadal stosunkowo dobre wyniki polskiej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: