Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Senior: aktywny, niezależny mobilny…

BANK 2018/06

Z Marzeną Rudnicką, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, rozmawiała Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”.

Z Marzeną Rudnicką, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, rozmawiała Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”.

Polityka senioralna i silver economy to dziś gorący temat. Tymczasem Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej od wielu lat zajmuje się tą tematyką. Co w tym czasie uznawali państwo za priorytet?

– Odpowiednio zaprojektowana i opracowana polityka senioralna jako istotny element modelu polityki społecznej powinna reagować na aktualne wyzwania. Upływowi lat w procesie starzenia się towarzyszy proces zmian w zachowaniu i postawie, oznaczających swego rodzaju nową jakość. Polityka senioralna powinna być spójna z polityką państwa w obszarze zabezpieczenia społecznego, systemu medyczno-opiekuńczego, aktywizacji zawodowej, edukacji (uczenia się przez całe życie) i kultury, infrastruktury i mieszkalnictwa czy działania na rzecz innowacyjności usług i produktów skierowanych do seniorów. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej już na starcie swojego działania zaprezentował Deklarację Programową Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce. W tym dokumencie strategicznym wyłonionych zostało siedem obszarów gospodarki senioralnej: aktywność zawodowa seniorów, świadczenia medyczne i opiekuńcze, ubezpieczenia społeczne, wykluczenie cyfrowe, potencjał finansowy seniorów, utrzymanie samodzielności seniorów, edukacja i kultura.

Jaki obraz warunków życia starszych wiekowo Polaków wyłania się z państwa badań? Szczególnie interesują mnie potrzeby mieszkaniowe i możliwości ich zaspokajania.

– W ubiegłym roku KIGS, na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przygotował „Ekspertyzę dotyczącą zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego”. Podkreślamy w niej, że dostosowanie mieszkań i otoczenia do potrzeb osób starszych to w dużej mierze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Powinny one stwarzać warunki do zwiększenia lub utrzymania jak najdłuższej aktywności i jak najdłuższej niezależności seniora, aby umożliwić mobilność, poczucie bezpieczeństwa, dostępność i przyjazność.

Co uważa pani za sukces KIGS, co się państwu naprawdę udało?

– O seniorach i ich potrzebach zaczęto głośno mówić. Termin „gospodarka senioralna”, który zdefiniowałam, jest powszechnie używany w kontekście omawiania kwestii związanych z pokoleniem 60+ i starzeniem się społeczeństwa. Gospodarka senioralna to nie tylko sektor usług dla osób starszych, ale to także system przygotowania młodszych pokoleń do dobrego starzenia.

Instytut jest aktywnym uczestnikiem debat oraz konferencji, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, lokalnym, jak i międzynarodowym. W maju br. wystartowaliśmy z II edycją kampanii edukacyjno-informacyjnej „Senior Znaczy Szacunek”. Wspólnie z partnerami projektu, Fundacją Ziko dla Zdrowia oraz Play, odwiedzimy dziewięć miast w południowej Polsce. Seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów obsługi smartfonu z wykorzystaniem dedykowanego podręcznika i z wykładów obejmujących tematy zdrowotne oraz bezpieczeństwo konsumenckie. Ważnym elementem są również bezpłatne badania zdrowotne, m.in. spirometria, badanie w kierunku osteoporozy czy określenie wieku serca. Cieszymy się, że przedstawiciele samorządów miast, w których gościmy, pozytywnie zareagowali na nasze działania i pomagają nam na miejscu, m.in. w zaproszeniu seniorów.

Kolejny sukces, którym mogę się podzielić, to opracowanie pierwszego w Europie systemu certyfikacji dóbr i usł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: