Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Wespół w zespół

BANK 2018/06

Banki spółdzielcze mają stabilną pozycję na rynku finansowym, ale żeby się rozwijać i skutecznie konkurować z instytucjami komercyjnymi, muszą się konsolidować, co pozwoli im wzmocnić swoją pozycję finansową i inwestować w nowe technologie.

Bogdan Szafrański

Utworzenie IPS miało poprawić bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną banków spółdzielczych, które do niego przystąpią. W miejsce rozdrobionego systemu miała powstać grupa bankowa o aktywach plasujących ją na wysokim szóstym miejscu wśród największych podmiotów bankowych w Polsce.

Warto przypomnieć, że w 2018 r. zrzeszenia banków spółdzielczych w obecnej postaci przestaną istnieć zgodnie z art. 22b ust 12 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zgodnie z nim w zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony, do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 36 miesię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: