Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Zmienne nastroje bankowców

BANK 2018/06

Po znaczącym wzroście indeksu bankowego w kwietniu, w maju doszło do osłabienia notowanych wskaźników. Można powiedzieć, że zjawisko to ma charakter sezonowy. Wzrost, a następnie osłabienie ocen bankowców na podobnym poziomie miało również miejsce w roku ubiegłym. Jednak spadki notowane obecnie są zdecydowanie bardziej intensywne niż te z roku 2017.

Raport Specjalny

Po znaczącym wzroście indeksu bankowego w kwietniu, w maju doszło do osłabienia notowanych wskaźników. Można powiedzieć, że zjawisko to ma charakter sezonowy. Wzrost, a następnie osłabienie ocen bankowców na podobnym poziomie miało również miejsce w roku ubiegłym. Jednak spadki notowane obecnie są zdecydowanie bardziej intensywne niż te z roku 2017.

– W przeważającej mierze spadki te związane były z osłabieniem wskaźników rynku kredytowego, zarówno konsumenckiego jak i kredytów skierowanych do przedsiębiorstw. Wśród innych wskaźników należy zwrócić uwagę na osłabienie prognoz makroekonomicznych, w tym prognoz gospodarki kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Wskaźniki te są niższe zarówno w wymiarze miesięcznym, jak i rocznym – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Podobnego zdania jest twórca badania dr Marcin Idzik z Kantar TNS. – Majowa korekta wynika z uwarunkowań sezonowych oraz czynników krótkookresowych. W maju spadła aktywność zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych – tak na rynku depozytowym, jak i kredytowym. Indeksy prognostyczne odnotowały spadki w przypadku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych przedsiębiorstw, depozytów osób indywidualnych – wskazuje.

Prognoza makroekonomiczna sytuacji przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych także uległa korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla rynków usług bankowych są korzystne, jednak w skali miesiąca również zauważalne było obniżenie wskaźników.

W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen zmalało o 10 pkt, a prognoz o 6 pkt. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku ­depozytów gospodarstw domowych spadł w perspektywie miesiąca o 9 pkt. W przypadku oceny depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano, w ujęciu miesięcznym, spadek o 12 pkt., za w skali roku o 1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych, w porównaniu z kwietniem, było niższe o 18 pkt, jednak w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 11 pkt. Jeśli chodzi o depozyty bieżące, to saldo prognoz zmalało o 17 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych jest niższe o 4 pkt.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: