Raport specjalny – rynek będzie dyskontował dalsze redukcje stóp w Polsce

Raporty

W naszej ocenie, w najbliższych miesiącach nadal będzie się utrzymywać wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP. Spodziewamy się, że na początku przyszłego rynek będzie wyceniał roku dwie obniżki po 25 pb (łącznie o 50 pb).  Spadło jednak prawdopodobieństwo głębszego poluzowania polityki pieniężnej.

Informacje napływające z polskiej gospodarki zmniejszają prawdopodobieństwo scenariusza obniżki stóp procentowych.

W tej sytuacji akcenty wyraźnie przeniesione zostały na niepewną koniunkturę gospodarczą w strefie euro. Jeśli sytuacja w naszym otoczeniu pogorszy się, a w ślad za tym w Polsce, Rada obetnie stopy.

W efekcie osłabienia tempa wzrostu PKB strefy euro (na początku 2015 r.), a także gwałtownego spadku sumy bilansowej (w styczniu-lutym o około 200 mld EUR) EBC może zdecydować się na wdrożenie programu skupu aktywów skarbowych, co tworzyłoby presję na umocnienie złotego. W naszej ocenie potencjalny spadek kursu EUR/PLN poniżej 4,10 generowałby dodatkową presję na dalsze redukcje stóp w Polsce.

Bilans ryzyk przemawia za stabilizacją krótkiego końca krzywej dochodowości w Polsce do końca roku (w przypadku rynku FRA blisko 1,70%). Notowania instrumentów o dłuższych terminach wykupu, podobnie jak dotychczas, będą silniej determinowane trendami globalnymi.

RAPORT SPECJALNY, Biuro Strategii Rynkowych – pobierz.

PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: