Raport Specjalny: Rynek się cywilizuje

BANK 2015/04

Rosnąca podaż bankowych wierzytelności hipotecznych i detalicznych pozwala branży patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Krzysztof Maciejewski

Każdy sukces ma drugą stronę medalu – przy czym niekoniecznie oznacza ona porażkę. Poprawiająca się akcja kredytowa musi siłą rzeczy pociągać za sobą ożywienie na rynku wierzytelności. Rok 2014 był bardzo pomyślny dla instytucji udzielających kredytów i pożyczek, ale także i dla branży windykacyjnej. Możemy wręcz mówić o rekordzie sprzedanych windykatorom długów. Zeszłoroczną podaż wierzytelności nieregularnych należy szacować na ok. 14 mld zł. Na tę rekordową kwotę złożyła się rosnąca podaż bankowych wierzytelności detalicznych i hipotecznych. Dodatkowo obserwowaliśmy dość spektakularne wejścia zagranicznych inwestorów. Perspektywy na 2015 r. pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu.

Według szacunków Grupy KRUK w 2014 r. w Polsce ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: