Raport specjalny | SZTUCZNA INTELIGENCJA W FINANSACH | Sztuczna, ale prawdziwie pomocna

BANK 2021/09

Systemy sztucznej inteligencji coraz częściej oceniają zdolność kredytową, profil najlepszych klientów lub planują kampanie reklamowe. Z tymi zadaniami radzą sobie lepiej niż doświadczeni pracownicy banków.

Foto: Adobe stock

Systemy sztucznej inteligencji coraz częściej oceniają zdolność kredytową, profil najlepszych klientów lub planują kampanie reklamowe. Z tymi zadaniami radzą sobie lepiej niż doświadczeni pracownicy banków.

Systemy te wykorzystują postęp w technologiach informatycznych i dostępną wiedzę z zakresu matematyki, logiki formalnej, sztucznych sieci neuronowych, statystyki, prawdopodobieństwa i ekonomii, a także psychologii, językoznawstwa, filozofii itp.

Wykorzystanie AI w branży bankowej rośnie

Tak wynika z opublikowanego w maju przez Brandessence Market Research and Consulting raportu „AI in Banking Industry Global Size, Trends, Competitive, Historical & Forecast Analysis, 2021–2027”. Podkreślono w nim, że banki wdrażają AI w ramach funkcji średniego szczebla dla wykrywania, oceny ryzyka i zapobiegania przypadkom oszustw płatniczych, ulepszania procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeprowadzania kontroli regulacyjnych „poznaj swojego klienta” (KYC).

Zdaniem analityków, wysokie wymagania stawiane chatbotom, dotyczące obniżania kosztów szkolenia agentów, personalizacji doświadczeń klientów, poprawy ich obsługi i szybkiego rozwiązywania zapytań klientów, są kluczowymi czynnikami rozwoju AI w branży bankowej. Jako przykład podano Amy, chatbot zaprojektowany specjalnie przez The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) do obsługi klienta bankowości korporacyjnej. Jest dostępny dla władających językiem chińskim i angielskim, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.
Autorzy raportu uważają, że globalny rynek sztucznej inteligencji w sektorze bankowym zdominuje Ameryka Północna – ze względu na rosnące wykorzystywanie nowo powstających technologii cyfrowych. Z niedawnego raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju wynika, że liczba urządzeń IoT wzrośnie z 9,9 mld w 2019 r. do 21,5 mld w 2025 r., Stany Zjednoczone odpowiadają zaś za 50% globalnych wydatków na nie. Rejon Azji i Pacyfiku ma być zaś najszybciej rozwijającym się regionalnym rynkiem dla AI w bankowości.

W raporcie Business Insider „Global AI in Banking Industry”, opublikowanym w styczniu br. podano z kolei, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości dojrzewa, przyczyniając się do powstawania bardziej złożonych rozwiązań, generujących większe zwroty z inwestycji w segmentach biznesowych. Większość firm świadczących usługi finansowe twierdzi, że wdrożyła tę technologię w zarządzanie ryzykiem (56%) i generowanie przychodów poprzez nowe produkty i procesy (52%). 80% banków ma świadomość potencjalnych korzyści płynących ze stosowania AI.

Wśród najważniejszych graczy na rynku rozwiązań sztucznej inteligencji dla branży bankowej wymienia się tak znaczące firmy, jak: Microsoft, Google, Intel, Oracle, Amazon, Salesforce.com, SAP, Zest AI, IBM, DataRobot i Accenture.

Technologia niezwykle pomocna

Pierwszym krokiem przy zastosowaniu nowych technologii powinna być identyfikacja miejsc, w których warto zastosować rozwiązania wykorzystują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: