Raport Specjalny | Technologiczne Otwarcie Roku | Z głową w chmurach, ale nogami twardo na ziemi

BANK 2022/01

Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej, przyspieszony wskutek pandemii COVID-19, sprawia, iż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na migrację do chmury. Trend ten stymulowany jest przez dostawców technologii, którzy sukcesywnie rezygnują z oferowania swych usług w formie tradycyjnej, koncentrując się na modelu as a service. Dla sektora finansowego wyznacza to całkiem nowe możliwości, zwłaszcza z uwagi na rosnące znaczenie monetyzacji danych jako źródła przychodów banków.

Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej, przyspieszony wskutek pandemii COVID-19, sprawia, iż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na migrację do chmury. Trend ten stymulowany jest przez dostawców technologii, którzy sukcesywnie rezygnują z oferowania swych usług w formie tradycyjnej, koncentrując się na modelu as a service. Dla sektora finansowego wyznacza to całkiem nowe możliwości, zwłaszcza z uwagi na rosnące znaczenie monetyzacji danych jako źródła przychodów banków.

Minione dwa lata przyniosły bezdyskusyjną zmianę podejścia do cloud computingu w polskiej branży bankowej. Pierwszą jaskółką był opublikowany w styczniu 2020 r. komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej przez instytucje rynku finansowego, który całkowicie zrywał z dotychczasowym, sceptycznym stanowiskiem nadzoru względem migracji danych bankowych na serwery zewnętrzne. Dwa miesiące później Związek Banków Polskich oficjalnie ogłosił standard Polish Cloud, przygotowany przez specjalnie w tym celu powołaną grupę roboczą, w pracach której uczestniczyło kilkadziesiąt banków i dostawców rozwiązań IT. Dokument, którego publikacja zbiegła się w czasie z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i przyspieszonym przejściem całej gospodarki do kanałów zdalnych, jest swoistą mapą drogową dla instytucji zdecydowanych na migrację do chmury, obejmującą zarówno aktualne wymogi regulacyjne, kwestie z obszaru technologii, jak też wyzwania z dziedziny bezpieczeństwa.

Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że migracja do chmury stanowi przyszłość całego sektora, nie wyłączając lokalnych instytucji finansowych. Wskazywał na to prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz już podczas Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2020, przypominając, iż właściwe przeprowadzenie tego procesu pozwala nie tylko ograniczyć koszty funkcjonowania banku, ale również zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Sami spółdzielcy doskonale zdają sobie sprawę z tych korzyści, także na poziomie zrzeszeń, a przykładem może być SGB-Bank, który już kilkanaście miesięcy temu przystąpił do sporządzania mapy drogowej dla transformacji do chmury, podjął też współpracę z Operatorem Chmury Krajowej. – Chcielibyśmy, aby  w ciągu dwóch do trzech lat systemy IT banków Spółdzielczej Grupy Bankowej działały w hybrydowej chmurze obliczeniowej, dając nam jednocześnie możliwość obsługi klientów niemal wyłącznie w sferze online – zapewniał wówczas Piotr M. Mazur, dyrektor Departamentu Informatyki, w wypowiedzi dla portalu aleBank.pl.

Dla cloudu nie ma alternatywy

Choć w polskich bankach rośnie świadomość odnośnie korzyści, jakie wiążą się z migracją do chmury, niemniej instytucje te w dalszym ciągu nie znajdują się w gronie rodzimych liderów tej transformacji. Dane, przytoczone w raporcie „Transformacja banku do chmury”,

rzygotowanym na zlecenie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, nie pozostawiają złudzeń: znacznie lepiej pod tym względem wypadają inne segmenty branży finansowej, jak choćby rynek kapitałowy czy ubezpieczenia. Nie jest to pozytywny zwiastun, zwłaszcza że cała polska gospodarka pozostaje w tyle, jeśli chodzi o adopcję cloudu – korzysta zeń jedynie co czwarte z rodzimych przedsiębiorstw, podczas gdy w Skandynawii wskaźnik ten przekracza 70%.

[alebankmodule origin="sms-dostep" par1="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: