Raport Specjalny | Transformacja Cyfrowa w Banku | Bez analityki ani rusz

BANK 2020/05

Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com

Współczesne regulacje dla sektora bankowego kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo finansowe i ład organizacyjny. Stąd konieczność sprawnej i szybkiej analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym. Odpowiedzią na rosnące potrzeby bankowców w tym obszarze jest coraz szersza gama nowoczesnych narzędzi, umożliwiających zarządzanie ryzykiem w sposób holistyczny.

Analityka w bankowości rozwija się od wielu dekad, jednak dziś oczekujemy od niej znacznie więcej. Zasoby danych, które można wykorzystać do analiz, choćby w procesach zarządzania ryzykiem, przyrastają wyjątkowo dynamicznie. Korzystanie z narzędzi, które umożliwiają sprawną i szybką ich analizę staje się konieczne nie tylko dla osiągnięcia celów stricte biznesowych, ale też w celu wypełnienia obowiązków wynikłych z regulacji międzynarodowych (Bazylea III i IV) oraz krajowych. Nawet najmniejsze banki są obowiązane przeprowadzać analizę wskaźników płynności, pozycji walutowej czy rentowności. Wszystkie te czynniki prowadzą do odejścia od tradycyjnego, tzw. silosowego modelu organizacyjnego w kierunku podejścia holistycznego, obejmującego wiele różnych aktywności biznesowych.

Data analytics, czyli imponujący rozwój

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: