Raport specjalny: Umiarkowane ogniwo

BANK 2014/05

Klienci bankowi niezbyt chętnie korzystają z możliwości przeniesienia konta do innego banku. Utrzymuje się jednak pewna tendencja wzrostowa.

Klienci bankowi niezbyt chętnie korzystają z możliwości przeniesienia konta do innego banku. Utrzymuje się jednak pewna tendencja wzrostowa.

Krzysztof Maciejewski

Proces przenoszenia kont między bankami z wykorzystaniem systemu OGNIVO został zapoczątkowany w styczniu 2010 r. na podstawie rekomendacji Związku Banków Polskich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa takiego przenoszenia wykorzystano aplikację Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dzięki informacjom z tego systemu można monitorować mobilność rachunków w ramach tego procesu. Ale to nie jedyna zaleta. Przy przenoszeniu kont między bankami wykorzystuje się uproszczony proces, który pozwala zamknąć dotychczasowy rachunek bez konieczności wizyty klienta w poprzednim banku.

Zdaniem Olgi Naszkiewicz ze Związku Banków Polskich, jest się z czego cieszyć. – Nieprzerwanie od 2010 r. utrzymuje się tendencja wzrostu zainteresowania konsumentów korzystaniem z możliwości stworzonych przez polskie środowisko bankowe oraz zwiększania się liczby klientów przenoszących rachunki bankowe w formule zaproponowanej przez Związek Banków Polskich. W nieco ponad trzy lata od implementacji rekomendacji ZBP dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym odsetek przeniesień wzrósł o prawie 50 proc. – mówi.

Rzeczywiście – w trzech poprzednich latach funkcjonowania rekomendacji skorzystało z jej zapisów odpowiednio 12 857 (2010 r.), 16 034 (2011 r.), 17 708 (2012 r.) oraz 18 095 (2013 r.) klientów. Od początku funkcjonowania rekomendacji ZBP, czyli od stycznia 2010 r., do końca pierwszego kwartału 2014 r. przeniesiono w ramach KIR 68 434 rachunków bankowych. – Dane statystyczne wskazują wyraźnie, iż w znacznej większości przypadków (około 98 proc.) klienci zgłaszają chęć zamknięcia dotychczasowego rachunku. Oznacza to, że ok. 2 proc. klientów podtrzymuje zamiar korzystania z tzw. multibankingu, czyli posiadania rachunku w więcej niż jednym banku – dodaje Olga Naszkiewicz. Statystyki pokazują również, że klienci w zdecydowanej mierze zainteresowani są przeniesieniem całości dostępnego salda (ok. 96 proc.). Warto także zaznaczyć, że w odniesieniu do zaleceń projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przenoszenia rachunków bankowych (Directive on Payment Accounts), rekomendacja ZBP w pełni odpowiada przyjętym europejskim standardom.

Kunsztowny drobiazg

Nieco mniej optymistycznie oceniają wykorzystanie systemu OGNIVO przedstawiciele banków. Ich zdaniem, pomimo istniejącej od kilku lat uproszczonej procedury w zakresie przenoszenia rachunków pomiędzy bankami, Polacy niechętnie korzystają z takiego rozwiązania. Co ciekawe, do oceny służą te same liczby, którymi dysponuje ZBP. – Bazując na informacjach publikowanych przez Związek Banków Polskich, można stwierdzić, że w poprzednim roku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: