Raport specjalny: W cieniu Rekomendacji U

BANK 2014/05

Wykorzystanie synergii popytowej przy sprzedaży często komplementarnych względem siebie produktów pozwala ograniczać koszty dystrybucji, wykorzystać skalę i bazy klientów, uatrakcyjniać ofertę. Zdarza się jednak, że współpraca pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem może nie być atrakcyjna dla w ten sposób ubezpieczanego klienta.

Wykorzystanie synergii popytowej przy sprzedaży często komplementarnych względem siebie produktów pozwala ograniczać koszty dystrybucji, wykorzystać skalę i bazy klientów, uatrakcyjniać ofertę. Zdarza się jednak, że współpraca pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem może nie być atrakcyjna dla w ten sposób ubezpieczanego klienta.

Bogdan Szatkowski

Problemy związane z funkcjonowaniem bancassurance dostrzegł już w 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych, opracowując specjalny raport. Wtedy wydawało się, że potrzebne jest ucywilizowanie tego kanału dystrybucji ubezpieczeń, tak by respektowane były uzasadnione interesy konsumentów oraz zasady współżycia społecznego. W tym też roku znowelizowano przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia w przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Zmiana ta nie rozwiązała wszystkich problemów konsumentów. Naciski z różnych stron, w tym nagłaśnianie spraw ubezpieczonych przez media, wymusiło na branży podjęcie działań samoregulacyjnych. Związek Banków Polskich razem z Polską Izbą Ubezpieczeń przyjął następujące kodeksy dobrych praktyk

  • Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (2009 r.);
  • Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2010 r.);
  • Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym (2012 r.).

Wciąż jednak zgłaszano zastrzeżenia do oferty związanej z bancassurance. Ostatecznie Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła zareagować i pod koniec minionego roku ogłosiła projekt Rekomendacji U. Zgodnie z założeniami ma ona zostać opublikowana i wprowadzona w życie nie później niż 1 listopada br. W piśmie rozesłanym przez UKNF w lutym 2012 r. do banków i zakładów ubezpieczeń zwracano uwagę na takie nieprawidłowości, jak łączenie funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego, nieproporcjonalną wysokość prowizji, brak możliwości bezpośredniego dochodzenia roszczeń, utrudniony dostęp do umowy ubezpieczenia, brak swobody wyboru zakładu ubezpieczeń i możliwość występowania z roszczeniem regresowym. UKNF docenił samoregulację, jednak na podstawie przeprowadzonych w bankach i zakładach ubezpieczeniowych ankiet uznał, że jest ona nieskuteczna. Przy przygotowywaniu projektu rekomendacji wykorzystano doświadczenia nadzoru finansowego Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Kanady oraz analizy European Insurance and Occupational Pensions Authority i firm doradczych. W skrócie – projekt składa się z 22 rekomendacji w takich obszarach, jak: określenie roli zarządu i rady nadzorczej banku, zabezpieczenie banku przed ryzykiem, rola banku (konflikt interesów), relacja z klientami, kontrola wewnętrzna i rola funkcji compliance. Ostateczny kształt Rekomendacji U ma być, zgodnie z zapowiedzią, znany w czerwcu.

Rynek bancassurance

Jaki jest nasz rynek bancassurance? Jak wynika z raport PIU – Polski rynek bancassurance (z danymi za cały 2013 r.) – nadal ubezpieczenia sprzedawane w tym kanale stanowią znaczącą część rynku, choć pojawiły się pewne zmiany. W ubezpieczeniach na życie wysokość składki przypisanej brutto i pozyskanej w kanale banc- assurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu stanowiła po raz pierwszy od 2010 r. mniej niż 50 proc. – dokładnie 46,7 proc. (łączna pozyskana składka wyniosła 32,6 mld zł). Rok wcześniej pozyskana składka łącznie stanowiła 35,90 mld zł, a udział kanału bancassurance wynosił 53,5 proc. W strukturze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: