Raport Specjalny | Windykacja Należności | Wielki come back

BANK 2022/02

Po okresie stagnacji spowodowanym pandemią COVID-19 branża zarządzania wierzytelnościami powraca do pełnej aktywności – zarówno gdy chodzi o zakupy portfeli wierzytelności, jak i dochodzenia należności. Doskonale funkcjonujący przed rokiem 2020 biznes znów przynosi wymierne korzyści.

Po okresie stagnacji spowodowanym pandemią COVID-19 branża zarządzania wierzytelnościami powraca do pełnej aktywności – zarówno gdy chodzi o zakupy portfeli wierzytelności, jak i dochodzenia należności. Doskonale funkcjonujący przed rokiem 2020 biznes znów przynosi wymierne korzyści.

W kilku ostatnich latach sytuacja branży nie przedstawiała się najlepiej. Najpierw mieliśmy poważny wstrząs w postaci afery GetBack, po niej pojawił się ­COVID-19. Do tego dochodzą dynamiczne zmiany przepisów, regulujących działanie rynku windykacyjnego. Pandemia wprowadziła nowy czynnik – niepewność o jutro, zarówno jeśli chodzi o podstawowe funkcjonowanie biznesu, jak również pozyskiwanie finansowania. Z czasem jednak wszyscy nauczyli się z nią żyć i powoli następuje powrót do normalności.

Jest nieźle, będzie lepiej

Dzisiaj branża coraz odważniej patrzy w przyszłość, a praktycznie w każdym segmencie tego biznesu można dostrzec pozytywne symptomy. Windykatorzy udowadniają, że są w stanie odzyskiwać coraz większe kwoty od dłużników. Spłaty Kruka w III kw. ub.r. wyniosły 550 mln zł, czyli o 22% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Od początku roku firma odzyskała już 1,6 mld zł, czyli o 20% więcej niż w tym samym czasie w 2020 r. Warto jednocześnie dodać, że było to najlepsze dziewięć miesięcy w historii spółki.

W przypadku Best SA spłaty w III kw. ub.r. wzrosły rok do roku o 3% i osiągnęły 82,8 mln zł. Od początku roku było to prawie 268 mln zł, co oznacza wzrost o 10%. Rekordowe spłaty wykazała ostatnio także Kredyt Inkaso SA. Dotyczą one pierwszego kwartału roku obrotowego 2021/2022 (rozpoczętego w kwietniu ub.r.) i wyniosły niemal 71 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 33%.

Zaktywizował się także obszar inwestycji. Po okresie zastoju banki znów chętniej myślą o sprzedaży wierzytelności. Best rozważa inwestycje w nowe portfele wierzytelności, docelowo spółka planuje powrócić do poziomu z 2016/2017, kiedy wynosiły one 250–300 mln zł rocznie. Jednocześnie wszystkie podmioty z branży windykacyjnej aktywnie szukają okazji do inwestycji. Zdaniem ekspertów, obecnie odnotowuje się wysoki popyt tak na rynku kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Oczywistą tego konsekwencją będzie pojawienie się niespłacanych kredytów na sprzedaż. Trend ten umocni się w miarę wzrostu stóp procentowych, co pociągnie za sobą zwiększenie wysokości rat.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: