Raport Specjalny: Wpływ spowolnienia w Chinach na złotego w kontekście bieżącej sytuacji

Raporty

Chińska gospodarka jest największą gospodarką tzw. rynków wschodzących przez co zmiany w niej zachodzące mają istotny wpływ nie tylko na inne kraje należące do tej kategorii ale również na gospodarkę globalną. W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, chińskie władze dla podtrzymania wzrostu gospodarczego znacząco zwiększyły skalę inwestycji co stopniowo doprowadziło do przeinwestowania oraz stopniowego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.

Podtrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego nie może się szybko dokonać poprzez zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne ze względu na znaczące umocnienie chińskiej waluty jakie nastąpiło w ostatnich latach pod wpływem aprecjacji dolara (z którym kurs juana jest ściśle powiązany), administracyjnej rewaluacji kursu oraz luźnej polityki monetarnej wielu partnerów handlowych Chin, która relatywnie osłabiła ich waluty.

Chińskie władze mają ograniczone możliwości znaczącego osłabienia kursu juana, gdyż w krótkim terminie jego deprecjacja stymulowałaby dalszy odpływ kapitału a w dłuższym, pomimo pewnych korzyści handlowych, utrudniłaby proces transformacji juana w globalną walutę rezerwową (m.in. poprzez dołączenie juana do koszyka SDR-ów) a Chin w wysokorozwiniętą gospodarkę o silnym popycie wewnętrznym.

Spowolnienie na rynku wewnętrznym oraz niemożność zbyt głębokiej deprecjacji rodzimej waluty sprawia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Chin jest dłuższe spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego.

Sytuacja w Chinach pogarsza sentyment inwestycyjny względem walut krajów zaliczanych do rynków wschodzących w tym i do złotego, chociaż ze względu na małą zależność polskiej gospodarki od eksportu surowców ten wpływ jest słabszy niż w przypadku gospodarek od tego uzależnionych. Spadek cen surowców powodowany spadającym popytem ze strony Chin poprawia terms of trade Polski oraz saldo obrotów bieżących. Spowolnienie w Chinach pogarsza jednak sentyment inwestycyjny względem polskiej gospodarki co wzmaga odpływ kapitału i stymuluje deprecjację złotego.

Jeżeli zmaterializuje się scenariusz dłuższego spowolnienia gospodarczego w Chinach to będzie on znacząco ograniczać potencjał aprecjacyjny złotego nawet w warunkach gdyby EBC zdecydował się na dalszą ekspansję ilościową po wrześniu 2016 roku.

RAPORT SPECJALNY Wpływ spowolnienia w Chinach na złotego w kontekście bieżącej sytuacji – pobierz.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: