Raport Specjalny: Współdziałanie w ramach zrzeszeń sposobem na nierzetelnych dłużników

BANK 2019/02

Dochodzenie przeterminowanych należności staje się zadaniem coraz bardziej skomplikowanym. Kolejne zmiany przepisów regulujących obszar windykacji i zarządzania wierzytelnościami koncentrują się na przyznawaniu dłużnikom nowych uprawnień, pogłębiając asymetrię regulacyjną pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Dla niewielkich banków lokalnych tendencje te oznaczają zarazem wyzwanie i czytelny sygnał, by optymalnie wykorzystać możliwości wynikające z uczestnictwa w strukturach zrzeszeń.

Podejmowane od kilku już lat inicjatywy legislacyjne budzą poważne obawy reprezentantów sektora spółdzielczego. – W ostatnich trzech latach nasilił się niestety trend wprowadzania kolejnych ograniczeń dla wierzycieli w procesie dochodzenia roszczeń, czego efektem jest znaczące wzmocnienie pozycji dłużnika – przypomniał Marcin Kiryluk, kierownik Zespołu Windykacji w SGB-Banku. Aktywność ustawodawcy negatywnie oceniają nie tylko przedstawiciele zrzeszeń i poszczególnych banków spółdzielczych. Dawid Wójcik, kierownik Wydziału Wierzytelności Trudnych Banku Spółdzielczego we Wschowie przywołał dość powszechną w branży windykacyjnej opinię, iż to właśnie skrajna liberalizacja przepisów motywowana ochroną dłużników stanowi główną przyczynę narastających trudności w skutecznym zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. – Jako osoba, która od przeszło dekady ma styczność z wierzytelnościami, podzielam ten pogląd. Od kilku lat dostrzegam nieustanny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: