Raport specjalny: Wyzwanie i szansa dla sektora finansowego

BANK 2014/05

Obowiązujące od 1 kwietnia przepisy dotyczące możliwości odliczania VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych radykalnie zmieniły obowiązujące dotychczas zasady. Niektóre spośród nowych regulacji powinny w szczególnym stopniu zainteresować branżę finansową - na ich podstawie można bowiem tworzyć nowe produkty bankowe, a wiedzę o zmianach w przepisach wykorzystać w kampaniach promocyjnych produktów dla firm.

Obowiązujące od 1 kwietnia przepisy dotyczące możliwości odliczania VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych radykalnie zmieniły obowiązujące dotychczas zasady. Niektóre spośród nowych regulacji powinny w szczególnym stopniu zainteresować branżę finansową - na ich podstawie można bowiem tworzyć nowe produkty bankowe, a wiedzę o zmianach w przepisach wykorzystać w kampaniach promocyjnych produktów dla firm.

Karol Jerzy Mórawski

Zgodnie z nowymi przepisami odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej możliwe jest na dwa sposoby. Jeśli podatnik będzie wykorzystywał auto wyłącznie do celów biznesowych, powinien zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. W takim przypadku trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. To umożliwi odliczanie 100 proc. VAT zarówno od ceny nabycia auta, jak również kosztów eksploatacyjnych – w tym zakupu paliwa. Rozwiązanie takie nie jest dla wielu przedsiębiorców nowością, prowadzenie tzw. kilometrówki umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją auta nieujętego w ewidencji środków trwałych. Ewidencja prowadzona dla celów VAT będzie jednak znacznie bardziej szczegółowa aniżeli kilometrówki potrzebne dla rozliczenia kosztów wykorzystania prywatnych aut w biznesie. Zapisy w niej zawarte powinny w sposób jednoznaczny wykazywać brak wykorzystania pojazdów w celach prywatnych – a więc dla przykładu taksówkarz powinien skrzętnie spisywać trasy kolejnych kursów.

Tu pojawia się szansa dla banków i towarzystw leasingowych – w szczególności tych współpracujących z firmami świadczącymi usługi księgowe i doradztwa podatkowego. Dzięki nowoczesnym technologiom mobilnym można łatwo stworzyć ofertę prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie dostarczonych przez posiadacza auta zapisów. Narzędziem do zbierania informacji o przejazdach mógłby być smartfon (urządzenia te z reguły posiadają wbudowany odbiornik GPS) wyposażony w dostarczoną przez bank aplikację, rejestrującą szczegółowo kolejne trasy przejazdu. Równocześnie system powinien na bieżąco umożliwiać wprowadzanie danych wymaganych dla potwierdzenia służbowego wykorzystania pojazdu. W takim przypadku wysyłka informacji do biura rachunkowego mogłaby odbywać się on-line – w czasie rzeczywistym.

Stawka większa niż kredyt

Ci, którzy nie chcą bawić się w buchalterię albo korzystają z pojazdu do celów prywatnych i służbowych równocześnie, mają prawo odliczać 50 proc. VAT od wszystkich wydatków związanych z posiadaniem samochodu. Równocześnie zniesiony zostaje maksymalny limit kwotowy 6000 zł – a więc na nowelizacji najwięcej skorzystają nabywcy aut drogich. W przypadku zakupu samochodu o wartości 100 tys. zł netto do odliczenia pozostanie 11 500 zł podatku – na gruncie obecnie obowiązującego prawa było to niemal dwukrotnie mniej. Stracą użytkownicy popularnych kompaktów – obecnie można ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: